Bijdrage Doneer­ringen voor statie­geld­flesjes


15 september 2022

Voorzitter, ook de PvdD is een voorstander van een pilot. Aan de hand daarvan kunnen we dan conclusies trekken. De beantwoordingen van de wethouder vinden wij dan ook wat voorbarig, en eerlijk gezegd ook een beetje cynisch. Natuurlijk moet armoede structureel worden aangepakt, maar de wethouder weet heus wel dat de hoeveelheid inwoners onder de armoedegrens per dag toeneemt en steeds meer mensen ieder dubbeltje moeten omdraaien.

Bovendien kunnen de ringen ook het bewustzijn van statiegeld op flesjes vergroten en bijdragen aan het voorscheiden van plastic afval. Misschien kan bij de pilot ook onderzocht worden of er meer afval op straat terecht komt als de ringen geplaatst worden, of juist als mensen in prullenbakken gaan graven naar plastic flesjes.

Verder sluit ik mij aan bij de CU en SP.

Tot slot een kort vraagje over plastic flessen van bijvoorbeeld Poolse en Turkse supermarkten die niet kunnen worden ingeleverd. Weet de wethouder of hier regelgeving op wordt bedacht?