Bijdrage Voor­ontwerp Duin­straat


15 september 2022

Voorzitter,

Mijn fractie is wel positief over dit voorstel. De nieuwe rail is hard nodig, en het is mooi dat zo de fietsveiligheid wordt verbeterd en groen wordt toegevoegd. Ik sluit me aan bij de vraag van GL of nog extra groen aan het ontwerp kan worden toegevoegd. Wel zien wij een valide punt van bewoner in de inspraak dat het geen goed idee is om te straat open te leggen in de drukke strand maanden. Kan dit worden gegarandeerd?