Bijdrage verkeers­knel­punten Ypenburg


15 september 2022

Dank bewoners voor dit werk en mooi om te zien hoe zij zich zo proactief inzetten om de wijk Ypenburg veiliger te maken.

Er worden veel verschillende oplossingen gesuggereerd in deze brief, waarom veel kosten arme suggesties zoals meer fietsnietjes, betere belijning en bebording.

Ook opvallend is de grote vraag naar autoluwe straten en minder ruimte voor de auto. Ziet de wethouder in Ypenburg mogelijkheden voor autoluwe zones of leefstraten?

Mijn fractie zou de wethouder graag op willen roepen om samen met een groepje bewoners de knelpunten van Ypenburg in kaart te brengen en een quickscan te doen naar de korte- en lange termijn mogelijkheden. Is de wethouder hiertoe bereid en zo ja, op welke termijn zou hij dit toe willen zeggen?