Bijdrage Ontwerp­be­stem­mingsplan Para­plu­her­ziening Flits­be­zorging


15 september 2022

Voorzitter,

Goed om het hier weer over flitsbezorging te hebben. De parapluherziening is een stapje de goede kant op, maar wat mijn fractie betreft nog niet voldoende. Volgens mij een tekenend voorbeeld van hoe aanbod opeens vraag kan doen ontstaan, ipv andersom.

Helaas is flitsbezorging niet het enige voorbeeld van een nieuw fenomeen waarbij de gemeente achter de feiten aanloopt. We zien het ook bij bijvoorbeeld deelscooters en padelbanen. Het lijkt de Partij voor de Dieren dan ook logisch om voor het model uit Amsterdam te kiezen: daar zijn flitsbezorgers nieuw en staan dus niet op de lijst met toegestane bedrijfsactiviteiten. Daarmee handelen zij volgens de gemeente per definitie in strijd met het bestaande bestemmingsplan. Wat vindt de wethouder hier van?

Op die manier kan de gemeente bij nieuwe bedrijfsmodellen kaders opstellen en overwogen besluiten er mee om te gaan; grenzen aangeven, wildgroei voorkomen. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat dit een mooie oplossing biedt? En zou een dergelijke regeling niet ook een oplossing kunnen bieden voor de wildgroei aan deelvervoer?

Voorzitter, wat de PvdD betreft is het fijn dat er met deze voorziening een einde komt aan de wildgroei, maar wordt er nog onvoldoende gedaan aan de overlast die de bestaande locaties bezorgen aan de bewoners.

Tot slot twee vragen over de huidige voorziening. Als flitsbezorging aanwezig is op een locatie, wat niet mag volgens de nieuwe regels maar wel is toegestaan omdat ze nu eenmaal al aanwezig zijn, en die ondernemer verdwijnt. Kan er dan een nieuwe flitsbezorger op die plek komen of niet?

Is rolluikenbesluit van toepassing op de verduisterde ramen? En hoe zit het met de economische delicten waar inspreker Boenders het over had?