Bijdrage Start­no­titie Nacht­visie Den Haag: de Kracht van de Nacht


15 september 2022

Voorzitter,

Ik wil graag beginnen met een quote

“In de nacht ontstaat de underground en is er ruimte voor experiment en ontstaan nieuwe cultuurvormen die tot uiting komen overdag. Dit draagt bij aan het makersklimaat en het behoud van talent voor de stad. Den Haag is een bakermat van nieuw cultureel talent en een vrijplaats voor iedereen om zichzelf te zijn en te ontwikkelen.”

Van zulke teksten gaat mijn hart sneller kloppen, maar door de gedwongen sluiting van de samenscholing, klinkt het mij toch erg cynisch in de oren. Waar in andere steden dit soort vrijplaatsen worden gekoesterd als ruwe parels van de nachtcultuur, is er in Den Haag geen plek voor. Daarom ben ik benieuwd hoe de Nachtvisie wordt opgesteld en hoe de alternatieve nachtcultuur wordt betrokken en meegenomen in het plan. Zien de wethouders er ook de ironie in dat deze Nachtvisie wordt gepresenteerd in dezelfde periode dat de laatste vrijplaats en de enige plek voor alternatieve cultuur; de Samenscholing, door de gemeente wordt gesloten?

Begrijp me niet verkeerd, ik houd ook van de PIP en hoop oprecht dat het INTER-CITY plan navolging zal krijgen, maar Nachtcultuur is natuurlijk meer dan clubcultuur en mijn fractie wil graag weten of dit plan ook ruimte maakt voor subcultuur en voor alle verschillende culturen die Den Haag rijk is. Ook is het belangrijk dat goed wordt gekeken naar locaties buiten het centrum, zodat het plezier van de een, niet de slapeloze nachten van de ander betekenen.

Dan een aantal technische vragen nav de Startnotitie:

  • Benieuwd naar locatiescan voor mogelijke nachtcultuur, wanneer is deze afgerond en door wie wordt dit gedaan?

  • Mooi dat het inter-city project al staat opgenomen als mogelijke locatie, hoe verlopen de gesprekken met de Pip over dit project? Ik zag dit ook al terugkomen in Cultuurvisie Binckhorst als te realiseren plan.

  • Is er ook contact tussen de opstellers van de nachtvisie en de Cultuurvisie Binckhorst?

  • Kan de wethouder uitleggen wat het betekent om ‘de nacht een structurele plek in de gemeentelijke organisatie te geven’?

  • In de brief staat dat in mei-juni meer onderzoek is gedaan naar de behoeften van de stad, zijn daar al resultaten van?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Flitsbezorging

Lees verder

Bijdrage Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer