Bijdrage Vleespro­motie op kosten van Den Haag?


15 september 2022

Voorzitter, de kern van het gemeentelijke voedselbeleid is dat Den Haag inzet op de eiwittransitie. Minder dierlijk en meer plantaardig eten. Maar met haar ondersteuning voor de Stichting Groenfonds Midden-Delfland doet de gemeente het omgekeerde.

De Stichting Groenfonds Midden-Delfland is het tegenovergestelde van een bank als Triodos. Waar Triodos alleen in duurzame ondernemers investeert, investeert de Stichting Groenfonds Midden-Delfland alleen in de zeer onduurzame Delflandse veehouderij.

De Delflandse veehouderij, waarin koeien kunstmatig worden bevrucht, en kalfjes bij hun moeder worden weggenomen om vetgemest en geslacht te worden. De Delflandse veehouderij, waarvoor het grondwaterpeil kunstmatig laag wordt gehouden, waardoor het veen inklinkt en enorme hoeveelheden CO2 vrijlaat. De Delflandse veehouderij, waarvoor enorme oppervlakten landbouwgrond nodig zijn om diervoer op te verbouwen.

Hoe kan het college beweren dat de Delflandse veehouderij de transitie naar duurzaam voedsel belichaamt? Wat heeft dit alles met duurzaamheid te maken?

Voorzitter, duurzame landbouw, landbouw met respect voor dieren, is landbouw zonder dieren. Ook gezien de milieuschade, roept mijn fractie het college zich terug te trekken uit de Stichting Groenfonds Midden-Delfland. Graag een reactie.