Bijdrage Brief Aandeel­hou­ders­com­missie Stedin Groep


14 september 2022

Voorzitter,

De brief van Stedin is helder over de plannen. Wij hebben enkele vragen aan de wethouder over de ontwikkelingen:

Deelt de wethouder de observatie dat het goed is als er een bredere groep aandeelhouders komt? Waarom precies? Het zou helpen bij het bijeenbrengen van kapitaal, maar tegelijkertijd verwatert de invloed van Den Haag. Op dit moment hebben wij 16% van de aandelen, en samen met R’dam 48%. Vind de wethouder het belangrijk dat we veel invloed houden? Hoe vertaalt zich dat bij deze ronde?

Verder zijn wij benieuwd: hoe bepaalt de wethouder de inzet van Den Haag op de aandeelhoudersvergadering? Welke kaders worden hiervoor gebruikt?

Waarom haalt Stedin niet eerst de toegezegde gelden op van de bestaande aandeelhouders? Den Haag heeft 10 miljoen beloofd, maar kreeg de aandelen niet. Als Stedin meer financiering wil, waarom maakt ze hier dan niet gebruik van?

Wat gebeurt er met het dividend dat we (soms) ontvangen van Stedin? Wordt dit ingezet voor energietransitie of waar komt dit geld terecht?


Interessant voor jou

Bijdrage Kadernota Subsidiebeleid Den Haag 2020-2023

Lees verder

Bijdrage Vleespromotie op kosten van Den Haag?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer