Bijdrage Kadernota Subsi­die­beleid Den Haag 2020-2023


14 september 2022

Voorzitter,

We sluiten aan bij de goede vragen en hebben ook interessante suggesties gehoord waar we benieuwd naar zijn.

Mijn fractie wil de gelegenheid aangrijpen voor een aanscherping van de nota op het gebied van duurzaamheid. De verduurzaming gaat te langzaam en we kunnen eenvoudigweg niet wachten tot 2024 om over nieuw subsidiebeleid te spreken.

In de nota staat al dat ‘Den Haag alle mogelijkheden wil benutten om duurzaamheid te bevorderen’ maar wordt nergens concreet.

Wij roepen de wethouder op om de duurzaamheidseisen uit te werken in criteria, en ‘onvoldoende maatregelen op het gebied van duurzaamheid’ toe te voegen aan de weigeringsgronden.