Motie Zet in op gescheiden afval­in­za­meling


21 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de Aanpassing inzameling PMD (RIS313766).

Constaterende, dat:

  • in de in 2019 gesloten Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 – 2029 is vastgelegd dat gemeenten voor 2023 moeten hebben gekozen voor het type inzamelingsmodel voor PMD-verpakkingen;

  • op de plekken waar gekozen wordt voor nascheiding geen containers voor PMD meer mogen staan behalve binnen een straal van 75 meter van winkelgebieden;

  • dat het college verwacht 50 % van de huidige 335 PMD containers volgend jaar weg te halen;

  • juist de afgelopen jaren succesvol is ingezet op het verdubbelen van deze containers.

Overwegende, dat:

  • het college stelt dat het onwaarschijnlijk dat de gemeente in 2022/2023 een scheidingspercentage van 40% realiseert wat haar doelstelling is;

  • Den Haag meer afval zou moeten scheiden om zo te voorkomen dat waardevolle grondstoffen verdwijnen;

  • veel mensen graag een bijdrage leveren aan een betere wereld door hun afval te scheiden;

  • er in Den Haag op veel plekken geen GFT wordt ingezameld of kan worden afgegeven en al dit GFT dus wordt verbrandt.

Verzoekt het college:

  • in te zetten op het behouden van inzameling via PMD-bakken door goed te communiceren over de dichtsbijzijnde PMD-locaties bij PMD-bakken die weg moeten;

  • om op de locaties die vrijkomen te bekijken of deze gebruikt kunnen worden voor gescheiden afvalinzameling en hierbij specifiek te bekijken of deze plekken gebruikt kunnen worden om te experimenteren met het inzamelen van GFT.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie, Haagse Stadspartij, SP