PvdD: 'Afval­beleid gaat prul­lenbak in’


20 december 2022

Den Haag - De komende maanden verdwijnt de helft van de Haagse plastic containers. Dit terwijl de gemeente de afgelopen jaren het aantal containers juist heeft verdubbeld. Een voorbeeld van slecht beleid, stelt fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren: ‘Voor bewoners is dit beleid niet te volgen. Om de paar jaar verandert het Haagse afvalbeleid, terwijl de echte problemen niet worden aangepakt.’ Zijn partij roept op om afval beter te scheiden.

In het coalitieakkoord van 2019, van dezelfde partijen die nu in de coalitie zitten, stond dat het aantal containers voor plastic (pmd-bakken) werd verdubbeld. Het aantal is vervolgens toegenomen van 193 tot 335 containers in Den Haag. Met het nieuwe Haagse beleid wordt dit teruggedraaid en wordt de helft van alle containers verwijderd. Barker (PvdD): ‘Het vorige afvalbeleid gaat nu de prullenbak in. We zouden de kans moeten grijpen om nu het beleid echt te verbeteren waardoor minder afval op straat ligt en meer afval wordt gescheiden.’

Nascheiding

Reden om de containers weg te halen is het afvalcontract uit 2019. Hierin is afgesproken dat een gemeente vóór 2023 een keuze moet maken om voor- of na het inzamelen te scheiden. De gemeente Den Haag doet op dit moment beide. Per 2023 gaan de meeste wijken grotendeels over op nascheiding van plastic. Barker (PvdD): ‘Dit is weer een goed voorbeeld van slecht beleid. Jarenlang maakt de gemeente geen keuze en dan gaat ze in een maand het hele systeem omgooien. Dit terwijl in de rest van Nederland is bewezen dat de mens nog altijd veel beter afval kan scheiden dan machines.’

Blijf scheiden

Met het voorstel verdwijnen veel containers voor plastic, maar blijft het nog mogelijk om plastic te scheiden in de overgebleven plasticcontainers. Ook wordt glas, gft en papier in het nieuwe systeem niet nagescheiden. Raadslid Barker (PvdD): ‘Voor het milieu is het het best als we minder afval produceren. Zolang we afval blijven produceren is het wenselijk waardevolle grondstoffen te houden. Daarom moeten we afval blijven scheiden.’

Gebruik moment

Het nieuwe beleid vormt volgens de Partij voor de Dieren een kans om afvalscheiding te verbeteren. Donderdag komt de partij daarom met een voorstel om de locaties die vrijkomen te gebruiken voor andere vormen van gescheiden afvalinzameling. Barker (PvdD): ‘Tweederde van het afval wordt in Den Haag nog steeds verbrand waardoor veel waardevolle grondstoffen verloren gaan. We roepen de gemeente op om afvalscheiding meer te stimuleren. Nu wordt op veel plekken bijvoorbeeld geen gft ingezameld. Dit moet veranderen!’


Gerelateerd nieuws

PvdD: ‘Meer financiële steun voor wildopvang’

Den Haag moet financiële middelen beschikbaar stellen voor de opvang van zieke of gewonde in het wild levende dieren. Tot nu ...

Lees verder

Helft Den Haag volgend jaar vuurwerkvrij

Den Haag - Nadat verschillende voorstellen voor een vuurwerkverbod het niet haalden werd vandaag het voorstel van de Partij v...

Lees verder