Schrif­te­lijke vragen Wat gebeurt er met plastic afval?


Indiendatum: okt. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De afgelopen maanden verschenen verschillende zorgwekkende reportages over de verwerking van ons plastic afval. De verwerking van plastic afval vindt achter gesloten deuren plaats. De Haagse Partij voor de Dieren zou graag meer duidelijkheid krijgen over de bestemming van de verschillende soorten plastic afval en de waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met het artikel ‘Gescheiden inzameling van plastic schaadt het milieu’ in Trouw (15 juli 2019)?

Ook in (delen van) Den Haag wordt plastic afval gescheiden ingezameld.

 1. Een deel van het plastic afval belandt in het restafval, of zelfs in het gft-afval. Kunt u aangeven welk deel van het in Den Haag geproduceerde plastic afval gescheiden wordt ingezameld?
 2. Bent u bekend met de aflevering van het televisieprogramma De Monitor: ‘De Plasticplaag: waar belandt ons plastic afval?’ (13 oktober 2019)[1]?
 3. Deelt u de gepresenteerde conclusie dat de uiteindelijke bestemming van het gescheiden ingezamelde plastic afval voor burgers niet inzichtelijk is?
 4. In de beantwoording van eerdere vragen van de Partij voor de Dieren over de afvalverwerking (RIS300481) gaf u aan dat u aan HMS een vergoeding betaalt voor de inzameling van PMD-afval. De Monitor geeft aan dat producenten van bijvoorbeeld verpakkingen een vergoeding betalen aan gemeenten voor de verwerking van plastic afval. Kunt u aangeven hoeveel geld u jaarlijks ontvangt van producenten voor de verwerking van plastic afval? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de totale verwerkingskosten? Hoe verhoudt zich dit tot de jaarlijkse kosten voor de inzameling van het plastic afval die u aan HMS betaalt?
 5. Waar belandt het Haagse plastic afval uiteindelijk, na sortering en schoonmaak? Welk bedrijf (of bedrijven) gebruikt het Haagse plastic afval om nieuwe producten te maken? Waar zijn deze bedrijven gevestigd? Welke producten worden zoal met het Haagse plastic afval gemaakt? Gaat al het plastic afval naar dit soort bedrijven, of belandt een deel elders? Waar belandt het Haagse plastic afval nog meer? Graag een zo volledig mogelijke toelichting.
 6. Welk deel van het ingezamelde Haagse plastic afval is niet recycleerbaar? Wat gebeurt hiermee?

Een geïnterviewde plasticafvalsorteerder gaf in het programma aan dat een aantal categorieën plastics feitelijk onsorteerbaar waren. Deze belandden daardoor helaas alsnog in de verbrandingsinstallatie. Het ging daarbij voornamelijk om:

 • Plastics die zwartgekleurd zijn door het industriële vulmiddel carbon black;
 • Verpakkingen met een grote sleeve of etiketten;
 • Samengestelde of multi-layer materialen (bijvoorbeeld verpakkingen die bestaan uit zowel papier als plastic, zowel aluminium als plastic (zoals chipszakjes), of uit verschillende soorten plastic).
 1. Deelt u de gepresenteerde conclusie dat bovengenoemde afval(sub-)fracties onsorteerbaar zijn?
 2. Kunt u aangeven of in de gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld in de catering) gebruik wordt gemaakt van dergelijke verpakkingen? Bent u bereid producten in dergelijke verpakkingen niet meer te gebruiken of aan te bieden en te vervangen door producten in recycleerbare verpakkingen?

Een andere geïnterviewde plasticafvalverwerker gaf in het programma aan dat gekleurde pet-flessen niet te verwerken zijn tot nieuwe flessen. Daarvoor zijn alleen heldere of lichtblauwe flessen geschikt. Gekleurde pet-flessen hebben een negatieve waarde: de verwerker moet geld toestoppen voor de verwerking ervan.

 1. Deelt u de gepresenteerde conclusie dat bovengenoemde afval(sub-)fractie onsorteerbaar is?
 2. Kunt u aangeven of in de gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld in de catering) gebruik wordt gemaakt van gekleurde pet-flessen? Bent u bereid producten in gekleurde pet-flessen niet meer te gebruiken of aan te bieden en te vervangen door producten in heldere pet-flessen?

Zwerfafval

Afval wordt niet alleen ingezameld, maar komt ook op straat en in de Haagse grachten en andere binnenwateren terecht.

 1. Bent u bekend met de aflevering van het televisieprogramma De Monitor: ‘De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?’ (15 september 2019)[2]?
 2. Wie is verantwoordelijk voor het opruimen van (plastic) afval in de Haagse grachten en binnenwateren?
 3. Kunt u aangeven hoeveel afval er gedurende een jaar uit de Haagse grachten en binnenwateren wordt gehaald?
 4. Hoe werkt de gemeente samen met het waterschap in het schoonmaken van het ophopende (plastic) afval bij gemalen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://www.npostart.nl/de-monitor/13-10-2019/KN_1709721

[2] https://www.npostart.nl/de-monitor/15-09-2019/KN_1709705

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 17 dec. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 28 oktober 2019 een brief met daarin vijftien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De afgelopen maanden verschenen verschillende zorgwekkende reportages over de verwerking van ons plastic afval. De verwerking van plastic afval vindt achter gesloten deuren plaats. De Haagse Partij voor de Dieren zou graag meer duidelijkheid krijgen over de bestemming van de verschillende soorten plastic afval en de waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden.

 1. Bent u bekend met het artikel ‘Gescheiden inzameling van plastic schaadt het milieu’ in Trouw (15 juli 2019)1?

Ja.

Ook in (delen van) Den Haag wordt plastic afval gescheiden ingezameld.

 1. Een deel van het plastic afval belandt in het restafval, of zelfs in het gft-afval. Kunt u aangeven welk deel van het in Den Haag geproduceerde plastic afval gescheiden wordt ingezameld?

Ten opzichte van de totale aanwezige hoeveelheid plastic verpakkingen, metalen blik en drankenkartons (pmd) wordt 12% apart ingezameld. Dit percentage is gebaseerd op sorteeranalyses van het restafval in januari 2019 en de inzamelcijfers voor pmd in 2018. De resultaten van nascheiding van plastic verpakkingen en drankenkartons uit het restafval over 2019 zijn nog niet volledig beschikbaar en daarom niet meegenomen in dit percentage van 12%.

 1. Bent u bekend met de aflevering van het televisieprogramma De Monitor: ‘De Plasticplaag: waar belandt ons plastic afval?’ (13 oktober 2019)2?

Ja.

 1. Deelt u de gepresenteerde conclusie dat de uiteindelijke bestemming van het gescheiden ingezamelde plastic afval voor burgers niet inzichtelijk is?

Ja.

 1. In de beantwoording van eerdere vragen van de Partij voor de Dieren over de afvalverwerking (RIS300481) gaf u aan dat u aan HMS een vergoeding betaalt voor de inzameling van PMD-afval. De Monitor geeft aan dat producenten van bijvoorbeeld verpakkingen een vergoeding betalen aan gemeenten voor de verwerking van plastic afval. Kunt u aangeven hoeveel geld u jaarlijks ontvangt van producenten voor de verwerking van plastic afval? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de totale verwerkingskosten? Hoe verhoudt zich dit tot de jaarlijkse kosten voor de inzameling van het plastic afval die u aan HMS betaalt?

De gemeente krijgt van NEDVANG een vergoeding voor pmd dat met bronscheiding is ingezameld. Deze vergoeding is ter compensatie van de kosten voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van het pmd. De vergoeding bedraagt ca. € 1 miljoen per jaar. Deze vergoeding is nagenoeg gelijk aan de kosten die HMS maakt.

 1. Waar belandt het Haagse plastic afval uiteindelijk, na sortering en schoonmaak? Welk bedrijf (of bedrijven) gebruikt het Haagse plastic afval om nieuwe producten te maken? Waar zijn deze bedrijven gevestigd? Welke producten worden zoal met het Haagse plastic afval gemaakt? Gaat al het plastic afval naar dit soort bedrijven, of belandt een deel elders? Waar belandt het Haagse plastic afval nog meer? Graag een zo volledig mogelijke toelichting.

Het Haagse pmd gaat via een op- en overslag in Delft naar een sorteerinstallatie in Duitsland, net over de grens bij Venlo. Hier wordt het plastic in verschillende soorten gesorteerd zoals bijvoorbeeld PET, PP en PE. De gesorteerde stromen worden geleverd aan verschillende recyclers. Het PP wordt bijvoorbeeld in Vroomshoop opgewerkt tot een granulaat. Dit granulaat wordt geleverd aan verschillende afnemers die het toepassen in producten als tuinmeubelen, buizen en onderdelen van auto’s. Het materiaal van lege drinkpakken komt terug in onder andere kartonnen dozen, wc-papier, tissuepapier.

 1. Welk deel van het ingezamelde Haagse plastic afval is niet recycleerbaar? Wat gebeurt hiermee?

In 2018 werd na sortering 1475 ton Haags pmd aangeboden voor recycling en 335 ton afgevoerd als restafval. Het residu wordt verbrand in verbrandingsovens in Duitsland. Hierbij wordt warmte teruggewonnen.

Een geïnterviewde plasticafvalsorteerder gaf in het programma aan dat een aantal categorieën plastics feitelijk onsorteerbaar waren. Deze belandden daardoor helaas alsnog in de verbrandingsinstallatie. Het ging daarbij voornamelijk om:

 • Plastics die zwartgekleurd zijn door het industriële vulmiddel carbon black;
 • Verpakkingen met een grote sleeve of etiketten;
 • Samengestelde of multi-layer materialen (bijvoorbeeld verpakkingen die bestaan uit zowel papier als plastic, zowel aluminium als plastic (zoals chipszakjes), of uit verschillende soorten plastic).
 1. Deelt u de gepresenteerde conclusie dat bovengenoemde afval(sub-)fracties onsorteerbaar zijn?

De sorteerder geeft aan dat een gedeelte van deze fracties nog wel wordt herkend door de sorteerinstallatie of handmatig wordt uit gesorteerd, maar dat de deze fracties zich inderdaad slecht laten sorteren.

 1. Kunt u aangeven of in de gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld in de catering) gebruik wordt gemaakt van dergelijke verpakkingen? Bent u bereid producten in dergelijke verpakkingen niet meer te gebruiken of aan te bieden en te vervangen door producten in recycleerbare verpakkingen?

De gemeentelijke organisatie maakt geen gebruik van de genoemde plastics en de genoemde verpakkingen in de catering. De samengestelde multi-layer materialen waarmee sandwiches worden verpakt zijn biologisch afbreekbaar, net als de daarin gebruikte kleurstoffen.

Een andere geïnterviewde plasticafvalverwerker gaf in het programma aan dat gekleurde petflessen niet te verwerken zijn tot nieuwe flessen. Daarvoor zijn alleen heldere of lichtblauwe flessen geschikt. Gekleurde pet-flessen hebben een negatieve waarde: de verwerker moet geld toestoppen voor de verwerking ervan.

 1. Deelt u de gepresenteerde conclusie dat bovengenoemde afval(sub-)fractie onsorteerbaar is?

De sorteerder geeft aan dat de gekleurde petflessen wel te sorteren zijn, maar dat de toepassingsmogelijkheden voor heldere en lichtblauwe flessen groter zijn. Gekleurd materiaal kan alleen ingezet worden voor producten met een donkerdere kleur.

 1. Kunt u aangeven of in de gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld in de catering) gebruik wordt gemaakt van gekleurde pet-flessen? Bent u bereid producten in gekleurde pet-flessen niet meer te gebruiken of aan te bieden en te vervangen door producten in heldere pet-flessen?

De gemeentelijke organisatie maakt geen gebruik van gekleurde pet-flessen.

Zwerfafval

Afval wordt niet alleen ingezameld, maar komt ook op straat en in de Haagse grachten en andere binnenwateren terecht.

 1. Bent u bekend met de aflevering van het televisieprogramma De Monitor: ‘De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?’ (15 september 2019)3?

Ja.

 1. Wie is verantwoordelijk voor het opruimen van (plastic) afval in de Haagse grachten en binnenwateren?

De verantwoordelijkheid is verdeeld tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente.

Delfland verwijdert het vuil uit de grachten rond het centrum, in Benoordenhout en in Leidschenveen-Ypenburg. De gemeente verwijdert zwerfvuil uit de wateren in de rest van de stad.

 1. Kunt u aangeven hoeveel afval er gedurende een jaar uit de Haagse grachten en binnenwateren wordt gehaald?

In 2018 heeft de gemeente 141,6 ton afval gehaald uit de grachten en binnenwateren waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Het gaat hierbij niet alleen om plastic afval, maar ook om bijvoorbeeld takken, bladeren, waterplanten en een flinke hoeveelheid kroos. Hoeveel afval het Hoogheemraadschap uit de Haagse wateren heeft gehaald is niet bekend omdat dit gevoegd wordt bij afval uit andere gebieden.

 1. Hoe werkt de gemeente samen met het waterschap in het schoonmaken van het ophopende (plastic) afval bij gemalen?

Het hoogheemraadschap draagt zorg voor het verwijderen van afval voor de gemalen die het beheert. De gemeente draagt zorg voor het verwijderen van het afval bij de kleinere gemalen die door de gemeente worden beheerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,de wnd. burgemeester,
Dineke ten Hoorn BoerJohan Remkes

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Boerenprotest in Den Haag

Lees verder

Schriftelijke vragen Vervolgvragen boerenprotest

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer