Schrif­te­lijke vragen Wat gebeurt er met plastic afval?


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De afgelopen maanden verschenen verschillende zorgwekkende reportages over de verwerking van ons plastic afval. De verwerking van plastic afval vindt achter gesloten deuren plaats. De Haagse Partij voor de Dieren zou graag meer duidelijkheid krijgen over de bestemming van de verschillende soorten plastic afval en de waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met het artikel ‘Gescheiden inzameling van plastic schaadt het milieu’ in Trouw (15 juli 2019)?

Ook in (delen van) Den Haag wordt plastic afval gescheiden ingezameld.

 1. Een deel van het plastic afval belandt in het restafval, of zelfs in het gft-afval. Kunt u aangeven welk deel van het in Den Haag geproduceerde plastic afval gescheiden wordt ingezameld?
 2. Bent u bekend met de aflevering van het televisieprogramma De Monitor: ‘De Plasticplaag: waar belandt ons plastic afval?’ (13 oktober 2019)[1]?
 3. Deelt u de gepresenteerde conclusie dat de uiteindelijke bestemming van het gescheiden ingezamelde plastic afval voor burgers niet inzichtelijk is?
 4. In de beantwoording van eerdere vragen van de Partij voor de Dieren over de afvalverwerking (RIS300481) gaf u aan dat u aan HMS een vergoeding betaalt voor de inzameling van PMD-afval. De Monitor geeft aan dat producenten van bijvoorbeeld verpakkingen een vergoeding betalen aan gemeenten voor de verwerking van plastic afval. Kunt u aangeven hoeveel geld u jaarlijks ontvangt van producenten voor de verwerking van plastic afval? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de totale verwerkingskosten? Hoe verhoudt zich dit tot de jaarlijkse kosten voor de inzameling van het plastic afval die u aan HMS betaalt?
 5. Waar belandt het Haagse plastic afval uiteindelijk, na sortering en schoonmaak? Welk bedrijf (of bedrijven) gebruikt het Haagse plastic afval om nieuwe producten te maken? Waar zijn deze bedrijven gevestigd? Welke producten worden zoal met het Haagse plastic afval gemaakt? Gaat al het plastic afval naar dit soort bedrijven, of belandt een deel elders? Waar belandt het Haagse plastic afval nog meer? Graag een zo volledig mogelijke toelichting.
 6. Welk deel van het ingezamelde Haagse plastic afval is niet recycleerbaar? Wat gebeurt hiermee?

Een geïnterviewde plasticafvalsorteerder gaf in het programma aan dat een aantal categorieën plastics feitelijk onsorteerbaar waren. Deze belandden daardoor helaas alsnog in de verbrandingsinstallatie. Het ging daarbij voornamelijk om:

 • Plastics die zwartgekleurd zijn door het industriële vulmiddel carbon black;
 • Verpakkingen met een grote sleeve of etiketten;
 • Samengestelde of multi-layer materialen (bijvoorbeeld verpakkingen die bestaan uit zowel papier als plastic, zowel aluminium als plastic (zoals chipszakjes), of uit verschillende soorten plastic).
 1. Deelt u de gepresenteerde conclusie dat bovengenoemde afval(sub-)fracties onsorteerbaar zijn?
 2. Kunt u aangeven of in de gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld in de catering) gebruik wordt gemaakt van dergelijke verpakkingen? Bent u bereid producten in dergelijke verpakkingen niet meer te gebruiken of aan te bieden en te vervangen door producten in recycleerbare verpakkingen?

Een andere geïnterviewde plasticafvalverwerker gaf in het programma aan dat gekleurde pet-flessen niet te verwerken zijn tot nieuwe flessen. Daarvoor zijn alleen heldere of lichtblauwe flessen geschikt. Gekleurde pet-flessen hebben een negatieve waarde: de verwerker moet geld toestoppen voor de verwerking ervan.

 1. Deelt u de gepresenteerde conclusie dat bovengenoemde afval(sub-)fractie onsorteerbaar is?
 2. Kunt u aangeven of in de gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld in de catering) gebruik wordt gemaakt van gekleurde pet-flessen? Bent u bereid producten in gekleurde pet-flessen niet meer te gebruiken of aan te bieden en te vervangen door producten in heldere pet-flessen?

Zwerfafval

Afval wordt niet alleen ingezameld, maar komt ook op straat en in de Haagse grachten en andere binnenwateren terecht.

 1. Bent u bekend met de aflevering van het televisieprogramma De Monitor: ‘De Plasticplaag: wie moet onze rivieren schoon houden?’ (15 september 2019)[2]?
 2. Wie is verantwoordelijk voor het opruimen van (plastic) afval in de Haagse grachten en binnenwateren?
 3. Kunt u aangeven hoeveel afval er gedurende een jaar uit de Haagse grachten en binnenwateren wordt gehaald?
 4. Hoe werkt de gemeente samen met het waterschap in het schoonmaken van het ophopende (plastic) afval bij gemalen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://www.npostart.nl/de-monitor/13-10-2019/KN_1709721

[2] https://www.npostart.nl/de-monitor/15-09-2019/KN_1709705