Schrif­te­lijke vragen Vervolg­vragen boeren­protest


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 22 oktober 2019 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken tijdens het boerenprotest op 16 oktober 2019 (RIS303765). Naar aanleiding van recente berichtgeving en de recente raadsmededeling (RIS303800) stelt de Partij voor de Dieren vervolgvragen over de tractoren op het dak van de parkeergarage Malieveld.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Een persbericht van de gemeente van 23 oktober 2019 had de kop ‘Geen zware voertuigen meer toegestaan op het Malieveld’[1]. Kan de kop van het bericht worden verklaard indien de gemeente zware voertuigen niet weert, zoals aangegeven in de raadsmededeling (RIS303800)?
  2. In het persbericht wordt gesteld dat zware voertuigen niet op het parkeerdek kunnen en ‘het Malieveld blijft beschikbaar voor grote groepen demonstranten in Den Haag, mits zij te voet komen’. In hoeverre kloppen deze uitspraken van de gemeente en hoe verhouden zij zich tot de bovengenoemde raadsmededeling? Wordt het demonstreren in principe slechts lopend op het Malieveld toegestaan of niet? Kunt u het standpunt van de gemeente omtrent het inzetten van voertuigen bij demonstraties per voertuigcategorie nader toelichten?
  3. Bent u bekend met het artikel ‘Risico van zware belasting Malieveld al vóór tweede boerenprotest bekend’ van nu.nl (23 oktober 2019)[2]?
  4. Klopt het dat slechts in de driehoek de kennis over de risico’s op te zware belasting van de parkeergarage is gecommuniceerd en niet aan andere partijen, zoals de organisatie van de demonstranten?
  5. Tegen nu.nl geeft de gemeente aan dat dit risico niet met de demonstranten is gecommuniceerd omdat het "helemaal niet de bedoeling was dat er trekkers op het Malieveld zouden komen te staan". Klopt deze uitspraak en hoe verhoudt dit zich tot de raadsmededeling waarin staat dat met dit scenario al rekening was gehouden?
  6. Klopt de uitspraak in het artikel dat als het aan de gemeente had gelegen de trekkers al veel eerder zouden zijn tegengehouden en niet eens de stad waren in gekomen? Wanneer en waarom is dit uitgangspunt verlaten?
  7. Is er tijdens de demonstratie gecontroleerd of er voldoende afstand was tussen voertuigen om ongelukken te voorkomen? Hoe is hierop gestuurd? Is tijdens het protest bovendien toezicht gehouden op de hoeveelheid zware voertuigen op het dek?
  8. Waarom is besloten om eerst een persbericht uit te sturen en pas dagen later een raadsmededeling?
  9. Uit de mediaberichtgeving bleek dat de gemeente ‘zware voertuigen’ wilde weren en dit kan ook uit het persbericht van de gemeente worden afgeleid. Gegeven dat de Raadsmededeling hier afstand van lijkt te nemen, waarom is dit niet eerder weersproken?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

[1] https://twitter.com/Newsroom070/status/1186952370288320512

[2] https://www.nu.nl/binnenland/6006085/risico-van-zware-belasting-malieveld-al-voor-tweede-boerenprotest-bekend.html?redirect=1#coral_talk_wrapper