Schrif­te­lijke vragen Vervolg­vragen boeren­protest


Indiendatum: okt. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 22 oktober 2019 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken tijdens het boerenprotest op 16 oktober 2019 (RIS303765). Naar aanleiding van recente berichtgeving en de recente raadsmededeling (RIS303800) stelt de Partij voor de Dieren vervolgvragen over de tractoren op het dak van de parkeergarage Malieveld.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Een persbericht van de gemeente van 23 oktober 2019 had de kop ‘Geen zware voertuigen meer toegestaan op het Malieveld’[1]. Kan de kop van het bericht worden verklaard indien de gemeente zware voertuigen niet weert, zoals aangegeven in de raadsmededeling (RIS303800)?
 2. In het persbericht wordt gesteld dat zware voertuigen niet op het parkeerdek kunnen en ‘het Malieveld blijft beschikbaar voor grote groepen demonstranten in Den Haag, mits zij te voet komen’. In hoeverre kloppen deze uitspraken van de gemeente en hoe verhouden zij zich tot de bovengenoemde raadsmededeling? Wordt het demonstreren in principe slechts lopend op het Malieveld toegestaan of niet? Kunt u het standpunt van de gemeente omtrent het inzetten van voertuigen bij demonstraties per voertuigcategorie nader toelichten?
 3. Bent u bekend met het artikel ‘Risico van zware belasting Malieveld al vóór tweede boerenprotest bekend’ van nu.nl (23 oktober 2019)[2]?
 4. Klopt het dat slechts in de driehoek de kennis over de risico’s op te zware belasting van de parkeergarage is gecommuniceerd en niet aan andere partijen, zoals de organisatie van de demonstranten?
 5. Tegen nu.nl geeft de gemeente aan dat dit risico niet met de demonstranten is gecommuniceerd omdat het "helemaal niet de bedoeling was dat er trekkers op het Malieveld zouden komen te staan". Klopt deze uitspraak en hoe verhoudt dit zich tot de raadsmededeling waarin staat dat met dit scenario al rekening was gehouden?
 6. Klopt de uitspraak in het artikel dat als het aan de gemeente had gelegen de trekkers al veel eerder zouden zijn tegengehouden en niet eens de stad waren in gekomen? Wanneer en waarom is dit uitgangspunt verlaten?
 7. Is er tijdens de demonstratie gecontroleerd of er voldoende afstand was tussen voertuigen om ongelukken te voorkomen? Hoe is hierop gestuurd? Is tijdens het protest bovendien toezicht gehouden op de hoeveelheid zware voertuigen op het dek?
 8. Waarom is besloten om eerst een persbericht uit te sturen en pas dagen later een raadsmededeling?
 9. Uit de mediaberichtgeving bleek dat de gemeente ‘zware voertuigen’ wilde weren en dit kan ook uit het persbericht van de gemeente worden afgeleid. Gegeven dat de Raadsmededeling hier afstand van lijkt te nemen, waarom is dit niet eerder weersproken?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

[1] https://twitter.com/Newsroom070/status/1186952370288320512

[2] https://www.nu.nl/binnenland/6006085/risico-van-zware-belasting-malieveld-al-voor-tweede-boerenprotest-bekend.html?redirect=1#coral_talk_wrapper

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 4 dec. 2019

De raadsleden de heren Smit en Barker op 28 oktober 2019 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 22 oktober 2019 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken tijdens het boerenprotest op 16 oktober 2019 (RIS303765). Naar aanleiding van recente berichtgeving en de recente raadsmededeling (RIS303800) stelt de Partij voor de Dieren vervolgvragen over de tractoren op het dak van de parkeergarage Malieveld.

 1. Een persbericht van de gemeente van 23 oktober 2019 had de kop ‘Geen zware voertuigen meer toegestaan op het Malieveld’[1]. Kan de kop van het bericht worden verklaard indien de gemeente zware voertuigen niet weert, zoals aangegeven in de raadsmededeling (RIS303800)?
 2. In het persbericht wordt gesteld dat zware voertuigen niet op het parkeerdek kunnen en ‘het Malieveld blijft beschikbaar voor grote groepen demonstranten in Den Haag, mits zij te voet komen’. In hoeverre kloppen deze uitspraken van de gemeente en hoe verhouden zij zich tot de bovengenoemde raadsmededeling? Wordt het demonstreren in principe slechts lopend op het Malieveld toegestaan of niet? Kunt u het standpunt van de gemeente omtrent het inzetten van voertuigen bij demonstraties per voertuigcategorie nader toelichten?
 3. Bent u bekend met het artikel ‘Risico van zware belasting Malieveld al vóór tweede boerenprotest bekend’ van nu.nl (23 oktober 2019)[2]?
 4. Klopt het dat slechts in de driehoek de kennis over de risico’s op te zware belasting van de parkeergarage is gecommuniceerd en niet aan andere partijen, zoals de organisatie van de demonstranten?

Antwoord op vraag 1 t/m 4

Omdat het persbericht van 23 oktober tot enige onduidelijkheid leidde is op 25 oktober een raadsmededeling gestuurd. Daarin is meer tot in detail toegelicht wat de toelaatbare belasting van het dek van de parkeergarage onder het Malieveld is.

De maximale belasting van het dek is waar nodig en mogelijk gecommuniceerd met betrokken partijen. De demonstratie van 16 en 17 oktober was aangemeld voor de Koekamp. Er was in de kennisgeving geen sprake van het gebruik van het Malieveld.

 1. Tegen nu.nl geeft de gemeente aan dat dit risico niet met de demonstranten is gecommuniceerd omdat het "helemaal niet de bedoeling was dat er trekkers op het Malieveld zouden komen te staan". Klopt deze uitspraak en hoe verhoudt dit zich tot de raadsmededeling waarin staat dat met dit scenario al rekening was gehouden?

Scenario’s worden gemaakt ter voorbereiding op mogelijke gebeurtenissen. In dit geval was één van de scenario’s de situatie dat een groter aantal tractoren naar Den Haag zou komen dan het aantal beschikbare parkeerplekken buiten het Malieveld, zodat deze tractoren alsnog op het Malieveld zouden worden opgesteld.

 1. Klopt de uitspraak in het artikel dat als het aan de gemeente had gelegen de trekkers al veel eerder zouden zijn tegengehouden en niet eens de stad waren in gekomen? Wanneer en waarom is dit uitgangspunt verlaten?

Het college is nog altijd van mening dat het op zichzelf wenselijk was geweest indien voertuigen van demonstranten die zich niet aan de afspraken hielden en (verkeers)overtredingen pleegden eerder waren tegengehouden. Het college gaat echter niet over de inzet van bevoegdheden buiten de gemeente Den Haag.

Het college wil nogmaals benadrukken dat de ervaringen met grote demonstraties (zoals de protesten van boeren en bouwers en de klimaatstaking) betrokken worden bij komende grote(re)demonstraties in en rond het centrum. Het gaat onder meer om de balans tussen enerzijds de invloed op onder andere het winkelend publiek, de doorstroming van het openbaar vervoer en het vrijhouden van doorgaande routes voor de hulpdiensten en anderzijds het belang van het recht op betoging en vrijheid van meningsuiting.

 1. Is er tijdens de demonstratie gecontroleerd of er voldoende afstand was tussen voertuigen om ongelukken te voorkomen? Hoe is hierop gestuurd? Is tijdens het protest bovendien toezicht gehouden op de hoeveelheid zware voertuigen op het dek?

Ja. De politie heeft hier toezicht op gehouden.

 1. Waarom is besloten om eerst een persbericht uit te sturen en pas dagen later een raadsmededeling?
 2. Uit de mediaberichtgeving bleek dat de gemeente ‘zware voertuigen’ wilde weren en dit kan ook uit het persbericht van de gemeente worden afgeleid. Gegeven dat de Raadsmededeling hier afstand van lijkt te nemen, waarom is dit niet eerder weersproken?

Antwoord op vraag 8 en 9

Zie het antwoord op de vragen 1 t/m 4.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,de wnd. burgemeester,
Dineke ten Hoorn BoerJohan Remkes