Schrif­te­lijke vragen Stapels vuilnis achter tank­station


Indiendatum: 21 dec. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

Vorige week was er in het nieuws te lezen dat er grote hoeveelheden afval worden gedumpt achter het Esso-tankstation aan de Escamplaan.

 1. Kan het college bevestigen dat zij op de hoogte is van bovengenoemde situatie aan de Escamplaan?

 2. Is het college bekend met andere plekken in de stad waar soortgelijke problematiek plaatsvindt? Zo ja, welke plekken zijn dit?

 3. Kan het college uiteenzetten wie juridisch verantwoordelijk is voor het opruimen van dit type afval?

 4. Indien het Esso-tankstation juridisch verantwoordelijk is voor het (deels) opruimen van het afval, hoe handhaafde de gemeente daarop?

In het artikel van Omroep West zegt de gemeente het afval ook graag te willen opruimen, maar noemt verschillende ‘zaken’, zoals het afval dat door daklozen wordt achtergelaten zou het opruimen bemoeilijken en er wordt direct ook weer opnieuw afval gestort.

 1. Kan het college onderbouwen hoe ‘afval dat wordt achtergelaten door daklozen’ het opruimen bemoeilijkt?

 2. Kan het college bevestigen dat het grootste deel van het afval niet van daklozen afkomstig is?

 3. Als bekend is dat ‘daklozen die in de omgeving bivakkeren’, worden zij dan ook geholpen? Is er contact met deze mensen? Zo nee, waarom niet?

 4. Is het college het met de indiener eens dat de gemeente naast het afval opruimen ook de achterliggende oorzaak moet achterhalen van de afvaldumpingen?

 5. Heeft het college inzichtelijk wat de achterliggende oorzaak van het dumpen van afval bij het Esso-tankstation is? Zo nee, kan het college dan ook toezeggen te onderzoeken wat de oorzaak van de afvaldumpingen is?

 6. Kan het college toelichten of volle ORAC’s en bijplaatsingen in de omliggende wijken, zoals Bouwlust, Vrederust, Kraayenstein en Houtwijk bijdragen aan afvaldumpingen op dit soort plekken?

 7. In het artikel wordt genoemd dat afsluitbare of meer containers achter het tankstation een oplossing zouden kunnen zijn. Is dit inmiddels geregeld, zo nee, waarom niet?

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren