Terugblik op de gemeen­teraad


7 juli 2022

7 juli 2022

Tijdens de behandeling van de jaarrekening heeft de Partij voor de Dieren gepleit om de vele crises waar we in zitten snel aan te gaan pakken. We zien namelijk weinig vooruitgang bij de gemeente. Zo is het percentage gescheiden afval al jaren bedroevend. We dienden daarom een motie in om als gemeente meer te gaan doen om gescheiden afvalinzameling te stimuleren; helaas haalde deze motie het niet. Ook onze voorstellen om de kwaliteit van de ecologie in de bodem te monitoren en ons voorstel om te onderzoeken wat het effect is van de stijgende brandstofkosten en de Brexit op de visserij op Scheveningen haalde het niet. Het college wil blind varen op de groei van de visserij op Scheveningen. Daarnaast hebben we tijdens de raadsbehandeling gepleit voor een ander fokbeleid op stadsboederijen. Helaas wil het stadsbestuur teveel dieren blijven fokken. Lees meer hierover in ons nieuwsbericht. Ons voorstel om het biologische en plantaardige voedselaanbod bij de gemeente te vergroten haalde het gelukkig wel.

Wil je de bijdrage teruglezen? Deze is hier te vinden.