Motie Haal afvaldoel


7 juli 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de programmarekening 2021.

Constaterende, dat:

  • Den Haag weinig afval scheidt in vergelijking met andere gemeenten en de landelijke norm voor 2020 van 75%;

  • Den Haag zelfs haar eigen doelstelling niet haalt in opeenvolgende jaren;

  • uit de programmarekening blijkt dat het doel in 2021 38% was, maar dat slechts 34% van het afval is gescheiden.


Overwegende, dat:

  • om een duurzame gemeente te worden aanzienlijk minder afval gescheiden verbrandt zou moeten worden.


Verzoekt het college:

  • in de volgende Programmabrief Duurzaamheid aan te geven wat de gemeente aanvullend zal doen om de gemeentelijke gescheiden afvaldoelstelling te halen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie