Lammetjes Haagse kinder­boer­derij naar de slacht


Gemeente Den Haag verkoopt dieren via Markt­plaats

7 juli 2022

De gemeente Den Haag verkoopt lammetjes van stadsboerderijen op Marktplaats. Op die manier kunnen de dieren terechtkomen bij de slacht. Dit is in strijd met de criteria die de gemeente rond de verkoop van de dieren heeft opgesteld. Robin Smit (PvdD): ‘De gemeente laat zich van haar slechte kant zien door lammetjes die in de kinderboerderijen ronddartelen via Marktplaats een enkeltje slachthuis te bezorgen. Hiermee overtreedt de gemeente de eigen regels.’

In het gemeentelijke beleid is opgenomen dat stadsboerderijen alleen nog fokken met geiten, schapen en koeien om de populatie op peil te houden. Echter, er moet voor ongeveer 100 dieren, jaarlijks een nieuw huis gevonden worden. Deze dieren zouden volgens het beleid moeten worden verkocht met een overeenkomst waarin criteria zijn opgenomen, zoals het niet binnen 6 maanden slachten. Gemeenteraadslid Robin Smit (PvdD): ‘Nadat de wethouder meermaals heeft aangegeven dat de dieren goed terechtkomen door de gesloten overeenkomsten, blijkt nu dat de gestelde criteria in de overeenkomst een papieren werkelijkheid zijn. De wethouder moet stoppen met dit bedrog over de rug van geitjes.’

Nieuwe inzichten
Uit onderzoek blijkt dat de geitjes en lammetjes van de gemeentelijke stadsboerderijen worden aangeboden via Marktplaats. De verplichting om een dier niet binnen 6 maanden te slachten blijkt boterzacht. Een mededeling door een nieuwe eigenaar dat het dier naar de slacht gaat is voldoende om toch te mogen slachten. Smit (PvdD): ‘De gemeente zet zich in voor verantwoord huisdierenbezit. Door dieren via Marktplaats aan te bieden, terwijl ze weet dat die dieren bij de slacht kunnen belanden, gaat ze rechtstreeks tegen dit uitgangspunt in.’

Diervriendelijke toekomst
Al vaker heeft de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor het fokbeleid op de stadsboerderijen. Raadslid Robin Smit komt nu met een voorstel om dieren oud te laten worden op de gemeentelijke stadsboerderijen. ‘Met het voorstel zorgen we ervoor dat alleen nog wordt gefokt als er voor alle babydieren plek is op één van de tien stadsboerderijen. Zo laten we alle dieren oud worden op de stadsboerderijen. Dat is pas een goed voorbeeld van verantwoord huisdierenbezit’, aldus Smit.