Dier­vrien­de­lijke stads­boer­de­rijen


De gemeente bezit momenteel tien stadsboerderijen. De stadsboerderijen kunnen een educatieve functie hebben als kinderen leren hoe ze met dieren moeten omgaan. In een aantal stadsboerderijen is het welzijn van de dieren niet altijd optimaal, waardoor de educatieve functie ook in het geding komt.

De gemeente moet de situatie van de stadsboerderijen in Den Haag op het gebied van dierenwelzijn, educatie en kwaliteit van inrichting evalueren. Het streven daarbij moet zijn dat de stadsboerderijen voldoen aan alle voorwaarden die zijn gesteld aan het keurmerk ‘Diervriendelijke kinderboerderij’. Ook moeten de Haagse stadsboerderijen een plan opstellen om hun stallen brandveiliger te maken.

Het standpunt Diervriendelijke stadsboerderijen is onderdeel van: Dierenrechten