Partij voor de Dieren wil ophel­dering brand stads­boer­derij


19 juni 2012

Den Haag, 19 juni 2012 – De Partij voor de Dieren is geschrokken van het bericht dat er een brand heeft gewoed op de stadsboerderij De Woelige stal. Eerder heeft de partij al gepleit voor brandpreventie maatregelen in stallen. Marieke de Groot zal volgende week donderdag de burgermeester wederom vragen om maatregelen te nemen.

Vandaag heeft er een brand gewoed op de stadsboerderij de Woelige Stal. Uit de berichten blijkt dat er gelukkig geen mensen of dieren gewond zijn geraakt. Wel werd hierdoor duidelijk dat een ongeluk in een klein hoekje zit. De Partij voor de Dieren wil dan ook zo snel mogelijk van de burgemeester de stand van zaken horen ten aanzien van de brandveiligheid op de Haagse stadsboerderijen.

In februari heeft de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad nog gepleit voor maatregelen om de brandveiligheid in dierverblijven te vergoten. Er werd toegezegd dat er een plan van aanpak zou komen in combinatie met actieve voorlichting. De Partij voor de Dieren wil weten hoe het hier meer staat. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat brandmelders en blusmiddelen zo snel mogelijk in elke stal en boerderij komen te hangen. Marieke de Groot: “De veiligheid van mens en dier moet ten alle tijden gewaarborgd zijn, en niet afhankelijk zijn van landelijke regelgeving.”

Rondvraag brand stadsboerderij - 28 juni 2012

1. Is bekend waardoor de brand is ontstaan?
2. Hoe staat het op dit moment met de gezondheid van de toen aanwezige mensen en dieren gezien de grote rookontwikkeling?
3. Welke brandpreventiemaatregelen waren er op de stadsboerderij aanwezig en hebben die naar behoren gefunctioneerd?
4. Welke brandpreventiemaatregelen zijn er reeds op de andere stadsboerderijen genomen teneinde mens en dier te beschermen?
5. Zijn er in de verschillende stadsboerderijen brandblussers en rookmelders aanwezig? Zo nee, is de burgemeester bereid deze zo snel mogelijk verplicht te stellen in de gemeentelijke stadsboerderijen?

In de zomermaanden is de kans op brand door ‘broei’ in hooiopslagen een reëel gevaar en is waakzaamheid geboden.
6. Welke brandveiligheidsmaatregelen worden er genomen cq opgelegd ten aanzien van de hooiopslag?

In februari heeft de Partij voor de Dieren nog gepleit voor maatregelen om de brandveiligheid in dierverblijven te vergroten. Er werd toegezegd dat er een plan van aanpak zou komen in combinatie met actieve voorlichting.
7. Wat is de stand van zaken ten aanzien van het plan van aanpak? Wordt er reeds voorlichting gegeven? Zo nee, wanneer zal hiermee van start gegaan worden en is de burgemeester bereid een zekere spoed te verbinden aan het geven van deze voorlichting en het opstellen van een plan van aanpak?

Gerelateerd nieuws

Betere bescherming natuur bij bouwprojecten nodig

GroenLinks en de Partij voor de Dieren maken zich grote zorgen over de bescherming van waardevolle natuur bij het toekenne...

Lees verder

Wethouder houdt vast aan achteruitgang dierenwelzijn

Den Haag, 27 juni 2012- Ondanks elf insprekers en kritische vragen vanuit de Raad, bleek de wethouder Dierenwelzijn woensd...

Lees verder