Wethouder houdt vast aan achter­uitgang dieren­welzijn


27 juni 2012

Den Haag, 27 juni 2012- Ondanks elf insprekers en kritische vragen vanuit de Raad, bleek de wethouder Dierenwelzijn woensdagochtend niet bereid zijn nota aan te scherpen. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren zal dan ook tijdens de raadbehandeling meerdere moties indienen om het welzijn van de dieren in Den Haag te beschermen.

Woensdagochtend werd tijdens de commissie Leefomgeving van de Haagse gemeenteraad het college voorstel Nota Dierenwelzijn besproken. Deze nota vervangt de huidige nota die nog uit 1998 stamt. Maar in deze nieuwe nota zijn wel zaken geschrapt zoals een ontmoedigingsbeleid voor viswedstrijden. Ook wordt niet ingegaan op de financiële nood van een aantal Haagse dierenopvangorganisaties zoals het Haags Dierencentrum en ’t Knagertje.

De Partij voor de Dieren heeft dan ook verschillende voorstellen gedaan om te komen tot verbetering van het beleid. Maar de wethouder wilde deze voorstellen niet overnemen. Naast de Partij voor de Dieren spraken de politieke fracties over de gehele breedte zich uit voor aanscherping van het gemeentelijke beleid. Ook hier hield de wethouder vast aan zijn eigen voorstel. Daarom zal de Partij voor de Dieren tijdens de raadsvergadering volgende week verschillende moties en amendementen indienen om de nota van het college te verbeteren. Raadslid Marieke de Groot: “De raad kan volgende week laten zien dat zij dierenwelzijn in tegenstelling tot de wethouder wel serieus neemt. En ik hoop volgende week dan ook op steun van de andere politieke fracties.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil opheldering brand stadsboerderij

Den Haag, 19 juni 2012 – De Partij voor de Dieren is geschrokken van het bericht dat er een brand heeft gewoed op de stads...

Lees verder

Partij voor de Dieren dient 31 wijzigingsvoorstelling in tijdens Raad

Den Haag, 3 juli 2012- Donderdagavond 5 juli wordt in de gemeenteraad de collegenota Dierenwelzijn behandeld. Een nota waa...

Lees verder