Partij voor de Dieren dient 31 wijzi­gings­voor­stelling in tijdens Raad


3 juli 2012

Den Haag, 3 juli 2012- Donderdagavond 5 juli wordt in de gemeenteraad de collegenota Dierenwelzijn behandeld. Een nota waar de dieren in ieder geval niet beter van zullen worden. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren zal daarom 4 amendementen en 27 moties indienen. Raadslid Marieke de Groot: “We hopen op de steun van andere fracties, zodat deze nota daadwerkelijk over dierenwelzijn gaat.”

In navolging op de Partij voor de Dieren is het college van B&W gekomen met een Nota Dierenwelzijn. Waar de nota van de Partij voor de Dieren daadwerkelijk een verbetering betekende voor de dieren in den haag, is de nota van het college een achteruitgang. De Partij voor de Dieren zal daarom de voorstellen uit haar nota via moties aan de Raad voorleggen. Marieke de Groot: “het is nu aan de individuele fracties om hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat het beleid ten goede komt aan het welzijn van dieren.”


Wij staan voor: