Motie Verant­woord houden van dieren op stads­boer­de­rijen


7 juli 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2021 (RIS312006).

Constaterende, dat:

  • in 2021, volgens de cijfers op de gemeentelijke website, 93 dieren zijn geboren op de stadsboerderijen in eigendom van de gemeente;

  • in 2021, volgens de cijfers op de gemeentelijke website, 83 dieren van de stadsboerderijen in eigendom van de gemeente zijn verkocht;

  • het ‘Boeren met Beleid’ (RIS147308) het fokken met landbouwhuisdieren slechts toestaat om de populatie op peil te houden;

  • in het ‘Boeren met Beleid’ de tekst is opgenomen dat ondanks het inperken van het fokbeleid het nog steeds kan voorkomen dat een aantal dieren niet op de Haagse stadsboerderijen kunnen blijven;

  • volgens het ‘Boeren met Beleid’ dieren met een halfjaars eigendomsvoorbehoud worden verkocht en nieuwe eigenaren steekproefsgewijs binnen een half jaar na aanschaf worden gezocht door een dierenarts die toetst op gestelde voorwaarden (huisvesting, samen staan en gezondheid);

  • uit informatie blijkt dat de gemeente toch openstaat voor de verkoop van dieren op gemeentelijke stadsboerderijen aan partijen die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden uit de halfjaars overeenkomst;

  • uit informatie blijkt dat de gemeente met geïnteresseerde partijen onderhandelt over de voorwaarden uit de halfjaars overeenkomst;

  • uit informatie blijkt dat de gemeente dieren van de gemeentelijke stadsboerderijen verhandelt via marktplaats.

Overwegende, dat:

  • dieren ondanks de halfjaars overeenkomst vroegtijdig bij de slacht terecht kunnen komen, alleen worden gehuisvest of zelfs terechtkomen bij handelaren en de vee-industrie.


Verzoekt het college:

  • alleen nog maar te fokken met dieren op de gemeentelijke stadsboerderijen indien de capaciteit op de tien gemeentelijke stadsboerderijen dat toelaat, zodat de dieren niet langer meer te hoeven worden doorverkocht.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK

Lees onze andere moties

Amendement Continuering permanente winteropvang

Lees verder

Amendement Blijf niet langer doof voor verduurzaming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer