Amen­dement Blijf niet langer doof voor verduur­zaming


8 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 september 2022, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Geluidsmaatregelen Fokker Terminal (RIS312069).

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • Deze werkzaamheden alleen uit te voeren bij koppeling van de geluidsisolatiemaatregelen aan maatregelen gericht op verduurzaming om zo het verbruik van gas (voor warmte en koude; 65.000 m3 per/jaar) flink te laten afnemen. Dit wordt gedaan door te zorgen dat binnen de gemeentelijke organisatie middelen beschikbaar zijn voor een integrale aanpak waarbij de werk met werk kansen voor verduurzaming worden benut. Het college komt hiervoor met een aangepast voorstel.

Toelichting:

Verduurzaming van een pand met hoog gasverbruik is essentieel. Door energie te besparen vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen voor het klimaat, worden de kosten van energieverbruik voor de exploitant lager en zijn we minder afhankelijk van energie geleverd door malafide regimes. Ook gegeven de doelstelling om als Den Haag in 2030 klimaatneutraal te zijn is het wenselijk om te verduurzamen. Er ligt nu een voorstel voor dit gemeentelijk vastgoed waarbij volgens het college werk met werk mogelijk is: het combineren van geluidsisolatie met verduurzaming. Dit wordt echter niet opgepakt omdat het college aangeeft dat daar geen middelen voor zijn. Dit amendement beoogt dat de werkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd. Gegeven de klimaatcrisis en de hoge gasprijzen moet hier prioriteit liggen.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, Forum voor Democratie