Motie Dieren oud laten worden op Haagse stads­boer­de­rijen


Begroting

4 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020, ter bespreking van het Voorstel van het College inzake programmabegroting 2021-2024, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159).

Constaterende, dat:

 • op Haagse stadsboerderijen jaarlijks veel jonge dieren (schapen, geiten en koeien) worden gefokt om te zorgen voor voldoende aanwas van geschikte dieren voor het eigen dierenbestand;
 • de dieren die niet op Haagse stadsboerderijen kunnen worden aangehouden worden doorverkocht aan derden met een contract;
 • in 2019 en 2018 van de in totaal 76 geboren geiten maar 18 dieren zijn aangehouden;
 • in 2019 van de in totaal 40 geboren schapen maar 17 dieren zijn aangehouden;
 • in 2018 van de in totaal 47 geboren schapen maar 12 dieren zijn aangehouden.

Overwegende, dat:

 • geiten een leeftijd van 15 jaar of ouder kunnen behalen;
 • schapen een leeftijd van 10 jaar of ouder kunnen behalen;
 • de plekken op Haagse stadsboerderijen om grote groepen dieren te houden beperkt is;
 • het merendeel van de geboren dieren worden doorverkocht aan derden;
 • de gemeente volgens het vastgelegde beleid (Boeren met Beleid) de nieuwe eigenaren binnen een half jaar na aanschaf door een dierenarts laat bezoeken;
 • het fokken van dieren, het verzorgen van jonge dieren en het laten bezoeken door een deskundige allemaal kosten met zich meebrengen;
 • veel bezoekers zich gaan hechten aan de dieren op de stadsboerderij.

Verzoekt het college:

 • om alle Haagse boerderijdieren oud te laten worden op de Haagse stadsboerderijen;
 • aanschaf van nieuwe dieren eerst via andere stadsboerderijen of dierenopvangcentra te laten verlopen voordat fok wordt overwogen;
 • pas de fok te overwegen als er plek is voor nieuwe dieren op de Haagse stadsboerderijen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Richard de Mos
Hart voor Den Haag/Groep de Mos


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, PVV

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD