Bijdrage Aanpassing inza­meling PMD


15 december 2022

Voorzitter,

Het stuk wat nu voorligt is wat de Partij voor de Dieren een goed voorbeeld van slecht beleid. In 2019 wisten we dat we een keuze moesten maken over hoe we plastic inzamelen en die keuze stellen we uit tot een maand voordat het in moet gaan. Waarom vraag ik aan de wethouder? Waarom is de raad hier niet eerder over geïnformeerd?

In 2019 na het sluiten van de overeenkomst heeft de coalitie ingezet op het verdubbelen van het aantal PMD-inzamelpunten. Elk jaar zijn meer en meer containers uitgerold en terwijl er in 2018 193 waren hebben we er nu 335. Nu wil het college ze allemaal weer weghalen en zijn we weer terug bij af. Waarom heeft het college dit beleid zo gevoerd? Inzetten op grote groei van de PMD-bakken en ze nu weer allemaal weghalen? Voor bewoners is dit niet te volgen. Waarom moeten zij het ene moment wel hun afval scheiden en dan opeens weer niet? Geen fraai voorbeeld van een duidelijke en betrouwbare overheid.

Voorzitter, mijn fractie vindt het verder bevreemdend dat het college dit langverwachte moment niet heeft aangegrepen om goed het beleid te overdenken. Waarom is niet overwogen om op meer plekken PMD aan huis op te halen? Waarom is nog niet per wijk bepaald waar de containers echt weg moeten? Worden de PMD bakken juist verplaatst naar winkelcentra in plaats van volledig weggehaald? En wordt de plek gebruikt voor andere vormen van gescheiden inzameling?

Het verbaast mijn fractie verder dat er geen communicatieplan is. Waarom, is die er nog niet? Mijn fractie vindt het heel raar hoe de gemeente dit aanpakt. Bijvoorbeeld alleen al het communiceren dat een aantal PMD-bakken blijven als een service naar bewoners toe laat zien hoe ridicuul dit is. Het is gewoon nog steeds effectiever als bewoners gescheiden hun afval inzamelen. Waarom dit als gemeente niet erkennen en over communiceren? En waarom is niet bekeken of de communicatie over de PMD-containers kan worden gebruikt om andere vormen van gescheiden afvalinzameling te verbeteren?