Bijdrage Raads­voorstel Reken­ka­mer­on­derzoek ‘Schoon op papier!’


Cie leef­om­geving

24 november 2022

Voorzitter,

Het afvalprobleem houdt de gemoederen nogal bezig. Er is ook enorm veel over te zeggen en ik hoop dat de wethouder alle aangedragen opties ook serieus meeneemt in het verbeteren van de situatie. Mijn fractie is blij dat de nieuwe brief van het college de aanbevelingen van de Rekenkamer omarmt, want de eerdere reactie van het vorige college was bijzonder stug, en dan zeg ik het nog netjes.

Voorzitter, inhoudelijk neem ik uit het rekenkamerrapport graag mee dat wij raadsleden onze verantwoordelijkheid moeten nemen om scherpere doelen te stellen en de lat hoger te leggen. De aanbevelingen zijn wat ons betreft een goede leidraad en nemen wij graag over. Daarnaast kunnen wij ons ook goed vinden in de aanbeveling dat er meer nadruk zou moeten liggen op het voorkomen van afval.

Want, voorzitter, het blijft toch een beetje dweilen met de kraan open. Afval opruimen terwijl we leven in een wegwerpmaatschappij. Een wereld waarin ieder koekje en ieder schepje suiker individueel verpakt is. Even snel, even tussendoor, iets eten, iets drinken, alles in plastic. Een hoop wordt achteloos op de grond gegooid, dat ruimt iemand anders wel op.

Uiteindelijk is het die grondhouding die de kern is van dit probleem, niet dat we te weinig vuilnisbakken hebben. Hoewel er daar zeker ook wat meer van bij mogen. Mijn fractie mist in de plannen van dit college inzet op het verbeteren van consumentengedrag.

Bijvoorbeeld; hoe ondersteunt de gemeente ondernemers bij het minder afval produceren? Hoe houdt de gemeente ondernemers verantwoordelijk voor wat hun consumenten voor de deur weer op de stoep gooien? Hoe staat het ervoor met die circulaire hub voor verpakkingen uit de voortgangsrapportage Schone Stad? En wat is de stand van zaken van projecten als Plasticity en Upcycle Your Waste? Kunnen daar al resultaten van gedeeld worden?

Voorzitter, omwille van de tijd kan ik ook niet alle suggesties opereren, maar wij horen graag van de wethouder hoe de MyClean City app nu werkt, want ik krijg van alle kanten klachten over het functioneren hiervan. Dit is niet bevorderlijk voor de meldingsbereidheid. Hoe worden mensen meer gestimuleerd de app te gebruiken en zijn er genoeg mensen om uit te voeren en terug te koppelen wat er binnen komt? Ook wil ik nogmaals het idee opperen om stickers met een QR code op afvalbakken er orac’s te plakken met een link naar de app.

Over apps gesproken, mijn fractie vraagt de wethouder of hij bekend is met het fenomeen WePlog? Dit is een app waarop je met medebewoners de buurt schoonhoudt door te ploggen. Zou de wethouder kunnen kijken of dit in Den Haag geactiveerd kan worden?

Tot slot vraagt mijn fractie zich af wat er nu precies gebeurt als iemand wordt betrapt op het op straat gooien of dumpen van afval? Wordt er altijd een boete uitgedeeld? En is het een idee om ipv een geldboete de vervuilers met een prikstok mee te sturen met de straatveegteams?