Schrif­te­lijke vragen Overlast door verlichting in Maria­hoeve


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens een werkbezoek aan Mariahoeve heeft de fractie van de Partij voor de Dieren gesproken met de wijkvereniging over wat er speelt in de wijk. Een groene wijk in ontwikkeling waar buurtparticipatie hoog in het vaandel staat. In de avond staat een van de hekelpunten van omwonenden letterlijk en figuurlijk in de spotlights. De bewoners ervaren veel overlast van de hoeveelheid felle verlichting op straat bij parkeerplaatsen en op de galerijen van diverse flatgebouwen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Smit en Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de overlast die omwonenden uit Mariahoeve ondervinden door de hoeveelheid felle verlichting?
  2. Kan het college aangeven wat tot dusver is gedaan om overlast door verlichting op straat en galerijen aan te pakken?
  3. Kan het college in gesprek gaan met de beheerders van de gebouwen waar de gemeente geen zeggenschap over heeft om de lichtoverlast voor omwonenden op te lossen? Zo nee, waarom niet?
  4. Kan het college de overlast door openbare verlichting voor omwonenden oplossen door de verlichtingssterkte aan te passen, over te gaan op sensorverlichting of de verlichtingsbron als het kan te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

In veel gevallen houdt de toegenomen hinder verband met de overschakeling naar LED-verlichting. Echter, LED-verlichting kan op allerlei sterktes worden afgesteld.

  1. Kan het college aangeven in hoeverre de genoemde hinder ontstaat bij het overschakelen op LED-verlichting? Is het college bereid hierover met de beheerders van gebouwen in gesprek te gaan?

Naast omwonenden kunnen dieren, zoals vleermuizen en insecten, hinder ondervinden van de sterke verlichting.

  1. Is het college bereid om ook met dat oogmerk te kijken of de overlast van onnodige verlichting kan worden aangepakt, bijvoorbeeld door uitstraling in groengebieden te voorkomen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren