Schrif­te­lijke vragen Overlast door verlichting in Maria­hoeve


Indiendatum: apr. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens een werkbezoek aan Mariahoeve heeft de fractie van de Partij voor de Dieren gesproken met de wijkvereniging over wat er speelt in de wijk. Een groene wijk in ontwikkeling waar buurtparticipatie hoog in het vaandel staat. In de avond staat een van de hekelpunten van omwonenden letterlijk en figuurlijk in de spotlights. De bewoners ervaren veel overlast van de hoeveelheid felle verlichting op straat bij parkeerplaatsen en op de galerijen van diverse flatgebouwen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Smit en Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de overlast die omwonenden uit Mariahoeve ondervinden door de hoeveelheid felle verlichting?
 2. Kan het college aangeven wat tot dusver is gedaan om overlast door verlichting op straat en galerijen aan te pakken?
 3. Kan het college in gesprek gaan met de beheerders van de gebouwen waar de gemeente geen zeggenschap over heeft om de lichtoverlast voor omwonenden op te lossen? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college de overlast door openbare verlichting voor omwonenden oplossen door de verlichtingssterkte aan te passen, over te gaan op sensorverlichting of de verlichtingsbron als het kan te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

In veel gevallen houdt de toegenomen hinder verband met de overschakeling naar LED-verlichting. Echter, LED-verlichting kan op allerlei sterktes worden afgesteld.

 1. Kan het college aangeven in hoeverre de genoemde hinder ontstaat bij het overschakelen op LED-verlichting? Is het college bereid hierover met de beheerders van gebouwen in gesprek te gaan?

Naast omwonenden kunnen dieren, zoals vleermuizen en insecten, hinder ondervinden van de sterke verlichting.

 1. Is het college bereid om ook met dat oogmerk te kijken of de overlast van onnodige verlichting kan worden aangepakt, bijvoorbeeld door uitstraling in groengebieden te voorkomen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 23 jun. 2020

De raadsleden de heren Smit en Barker hebben op 15 april 2020 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Tijdens een werkbezoek aan Mariahoeve heeft de fractie van de Partij voor de Dieren gesproken met de wijkvereniging over wat er speelt in de wijk. Een groene wijk in ontwikkeling waar buurtparticipatie hoog in het vaandel staat. In de avond staat een van de hekelpunten van omwonenden letterlijk en figuurlijk in de spotlights. De bewoners ervaren veel overlast van de hoeveelheid felle verlichting op straat bij parkeerplaatsen en op de galerijen van diverse flatgebouwen.

 1. Is het college bekend met de overlast die omwonenden uit Mariahoeve ondervinden door de hoeveelheid felle verlichting?

Ja, daar is het college mee bekend.

 1. Kan het college aangeven wat tot dusver is gedaan om overlast door verlichting op straat en galerijen aan te pakken?

De gemeente is hierover in gesprek met Staedion. Zij zijn namelijk deels eigenaar van de betreffende panden. En onderdeel van de Vereniging van Eigenaren.

 1. Kan het college in gesprek gaan met de beheerders van de gebouwen waar de gemeente geen zeggenschap over heeft om de lichtoverlast voor omwonenden op te lossen? Zo nee, waarom niet?

Ja daar is het college toe bereid, zie beantwoording vraag 2. Daarnaast kunnen bewoners lichtoverlast altijd melden bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast of bij het stadsdeel. Dan gaat het stadsdeel een gesprek aan met de betreffende beheerder.

 1. Kan het college de overlast door openbare verlichting voor omwonenden oplossen door de verlichtingssterkte aan te passen, over te gaan op sensorverlichting of de verlichtingsbron als het kan te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

Of het college de overlast kan oplossen zal per geval uitgezocht moeten worden. In dit specifieke geval, het geval van de panden in Mariahoeve zijn we in contact met de beheerder van de desbetreffende woningbouwcorporatie om te zoeken naar een passende oplossing.

In veel gevallen houdt de toegenomen hinder verband met de overschakeling naar LED-verlichting. Echter, LED-verlichting kan op allerlei sterktes worden afgesteld.

 1. Kan het college aangeven in hoeverre de genoemde hinder ontstaat bij het overschakelen op LED-verlichting? Is het college bereid hierover met de beheerders van gebouwen in gesprek te gaan?

Hinder specifiek van de overschakeling op LED-verlichting verschilt per geval, daar kan het college dan ook geen algemeen geldende uitspraken over doen. Met betrekking tot het gesprek aan gaan met beheerders van gebouwen zie antwoorden op vraag 2, 3 en 4.

Naast omwonenden kunnen dieren, zoals vleermuizen en insecten, hinder ondervinden van de sterke verlichting.

 1. Is het college bereid om ook met dat oogmerk te kijken of de overlast van onnodige verlichting kan worden aangepakt, bijvoorbeeld door uitstraling in groengebieden te voorkomen?

De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van openbare verlichting. Wat de gemeente daarnaast nog kan doen tegen licht overlast leest u in de beantwoording van de vragen 1 t/m 5.

Om natuurwaarden te behouden gelden voor uitstraling van openbare verlichting in en/of richting groengebieden de randvoorwaarden vanuit de Richtlijn Licht op Natuur (RIS 298658). Zowel voor mens als natuur is uitstraling van kunstlicht vanuit gebouwen ongewenst.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,de wnd. burgemeester,
Ilma MerxJohan Remkes