Schrif­te­lijke vragen Kap- en snoei­werk­zaam­heden bij spoor tijdens broed­seizoen


Indiendatum: 10 jun. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

ProRail voert op 10 en 11 juni 2020, tijdens het broedseizoen, kap- en snoeiwerkzaamheden uit rond het spoor (zie bijlage 1, onderstaand). Bezorgde bewoners hebben de Partij voor de Dieren hierop geattendeerd. Zij geven aan dat het aannemelijk is dat het aan te pakken groen gebruikt wordt als nestgelegenheid, aangezien er veel vogels verblijven.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Heeft ProRail een vergunning aangevraagd voor de kap- en snoeiwerkzaamheden? Heeft de gemeente die vergunning verleend?
  2. Op de gemeentelijke website staat dat vergunde bomenkap niet mag worden uitgevoerd in het broedseizoen, tussen 15 maart en 15 juli (zie bijlage 2, onderstaand). Controleert de gemeente hierop?
  3. Heeft de gemeente ProRail, of aannemer VolkerRail, benaderd over de aangekondigde kapwerkzaamheden? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke bestuursrechtelijke maatregelen treft de gemeente richting ProRail, of aannemer VolkerRail, voor de kap- en snoeiwerkzaamheden tijdens het broedseizoen?
  5. Hoe voorkomt het college dat kap- en snoeiwerkzaamheden rond het spoor in de toekomst tijdens het broedseizoen plaatsvinden?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 jun. 2020
Antwoorddatum: 8 okt. 2020

Het raadslid de heer Smit heeft op 10 juni 2020 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

ProRail voert op 10 en 11 juni 2020, tijdens het broedseizoen, kap- en snoeiwerkzaamheden uit rond het spoor (zie bijlage 1, onderstaand). Bezorgde bewoners hebben de Partij voor de Dieren hierop geattendeerd. Zij geven aan dat het aannemelijk is dat het aan te pakken groen gebruikt wordt als nestgelegenheid, aangezien er veel vogels verblijven.

1. Heeft ProRail een vergunning aangevraagd voor de kap- en snoeiwerkzaamheden? Heeft de gemeente die vergunning verleend?

Er is geen vergunning aangevraagd voor kap- en snoeiwerkzaamheden door ProRail of VolkerRail. Er zijn dan ook geen vergunningplichtige kap -en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.

2. Op de gemeentelijke website staat dat vergunde bomenkap niet mag worden uitgevoerd in het broedseizoen, tussen 15 maart en 15 juli (zie bijlage 2, onderstaand). Controleert de gemeente hierop?

Bij signalen of meldingen m.b.t. bomenkap of snoeiwerkzaamheden in het broedseizoen wordt er gehandhaafd door de gemeente. De groenbeheerders in de stadsdelen geven advies op de aangevraagde vergunningen en zijn daarmee op de hoogte van vergunde snoei -en kapwerkzaamheden. Door hun aanwezigheid in het stadsdeel en het regelmatig schouwen van het groen worden eventuele misstanden geconstateerd. De ervaring leert dat snoei -en kapwerkzaamheden niet tot nauwelijks voorkomen tijdens het broedseizoen.

3. Heeft de gemeente Prorail, of aannemer VolkerRail, benaderd over de aangekondigde kapwerkzaamheden? Zo nee, waarom niet?

Zie beantwoording vraag 1.

4. Welke bestuursrechtelijke maatregelen treft de gemeente richting ProRail, of aannemer VolkerRail, voor de kap- en snoeiwerkzaamheden tijdens het broedseizoen?

Dit was niet noodzakelijk omdat geen kap- en snoeiwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

5. Hoe voorkomt het college dat kap- en snoeiwerkzaamheden rond het spoor in de toekomst tijdens het broedseizoen plaatsvinden?

Zowel ProRail als VolkerRail zijn bekend met de Haagse regelgeving. Deze voorwaarde staat standaard in iedere Haagse vergunning voor het kappen, snoeien of verplanten van bomen. (zie https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-enontheffingen/milieuvergunningen/omgevingsvergunning-boom-kappen.htm#voorwaarden)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Ilma MerxJan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Overlast door verlichting in Mariahoeve

Lees verder

Schriftelijke vragen Maaibeleid in Bouwlust

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer