Schrif­te­lijke vragen Maai­beleid in Bouwlust


Indiendatum: 10 jun. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Door bezorgde bewoners is de Partij voor de Dieren erop geattendeerd dat rijkbloeiend bloemrijk grasland in de wijk Bouwlust zonder blikken of blozen is afgemaaid (zie de bijlage). In de betreffende bermen stonden zeldzame wilde orchissen, maar ook bijvoorbeeld door bewoners aangeplante anemonen. Helaas is niet met de maaiwerkzaamheden gewacht totdat de planten zaad hadden gevormd. Het is niet de eerste keer dat zoiets is gebeurd (RIS299716).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college bevestigen dat het in de wijk Bouwlust, in de straten naast de Meppelweg tussen de Bouwlustlaan en de Dedemsvaartweg, maaiwerkzaamheden heeft laten uitvoeren van bloeiende bermen?
  2. In het coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad’ (RIS304121) is te lezen dat ecologisch beheer van de publieke ruimte de standaard van de gemeente is. Waarom is dan niet gewacht met maaien totdat de planten zaad hadden gevormd? Wat is hier misgegaan?
  3. Hoe gaat het college voorkomen dat dezelfde fouten in de toekomst opnieuw worden gemaakt?
  4. Is het college bereid om voortaan gefaseerd te maaien, waardoor dieren altijd voedsel- en schuilmogelijkheden overhouden? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bereid om voortaan met maaiwerkzaamheden te wachten totdat de planten zaad hebben gevormd? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college bereid de bermen waar nog zeldzame orchissen staan (in ieder geval bermen Meppelweg en omgeving Bouwlustlaan) voorlopig niet te maaien, of de orchissen op een andere manier te beschermen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren