Motie Vacci­na­tie­cam­pagne op risi­co­gedrag


8 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 september 2022, ter bespreking van de Start vaccinatie apenpokkenvirus regio Haaglanden (RIS312902)

Constaterende, dat:

  • Apenpokkenvirus een zoönose is die overdraagbaar is van dier op mens;

  • Het apenpokkenvirus een contact overdraagbaar virus is;

  • GGD Haaglanden de RIVM-richtlijn hanteert voor de vaccinatiecampagne, waarin de focus ligt op Mannen die Seks hebben met Mannen (MSM);

  • De WHO-richtlijn focust op gedrag (intieme contacten) en niet op een specifieke doelgroep.


Overwegende, dat:

  • Mensen het meest risico lopen op het virus via verschillende intieme (lichamelijke) contacten;

  • Een virus geen onderscheid maakt.


Spreekt uit dat:

  • Het onwenselijk is om een stigmatiserende vaccinatiecampagne te voeren op een specifieke groep mensen.


Verzoekt het college:

  • Om bij het RIVM te pleiten voor een aanpassing in de communicatie over de apenpokken vaccinatiecampagnes;
    • Waarbij de WHO-richtlijn wordt gevolgd en alleen nog wordt gesproken over risicovol gedrag (intieme contacten) en niet over een specifieke doelgroep.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Fatima Faïd

Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie