Motie Red Madestein


8 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 september 2022, ter bespreking van Madestein.

Overwegende, dat:

  • er een kapvergunning is aangevraagd voor het kappen van 464 bomen in Landschapspark Madestein;

  • de wethouder Buitenruimte suggereert dat de werkzaamheden over enkele weken van start gaan, zonder dat de gemeenteraad van Den Haag ooit over het plan heeft kunnen spreken;

  • de wethouder Buitenruimte ter onderbouwing van het plan verwijst naar collegebesluiten (RIS283365, RIS311976, RIS299323) welke nooit naar de gemeenteraad zijn gestuurd en ook niet door de raad bekrachtigd;

  • inmiddels drie politieke partijen schriftelijk vragen hebben gesteld, maar dat antwoorden nog op zich laten wachten (RIS313009, RIS312945 en RIS313073).


Roept het college op:

  • geen onomkeerbare stappen te zetten, zoals het kappen van bomen, totdat de gemeenteraad van Den Haag over het totale plan heeft kunnen spreken.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Fatima Faïd

Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA