Motie Shell uit the Economic Board


8 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 september 2022, ter bespreking van de Brief wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening, mevrouw Bruines, inzake Voorgenomen besluit Shell verplaatsen fiscale vestiging naar Verenigd Koninkrijk.

Overwegende, dat:

  • Shell de afgelopen maanden veroordeeld is voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering en berispt voor misleiding en greenwashing;

  • deze zaken in Nederland én internationaal bijzonder veel negatieve publiciteit veroorzaken.


Constaterende, dat:

  • de Economic Board the Hague adviezen verstrekt aan de gemeente Den Haag;

  • de samenstelling van de Economic Board door de eigen leden bepaald wordt;

  • de President-directeur van Shell Nederland B.V. één van de leden van de Board is.


Van mening, dat:

  • ambassadeurs en adviseurs van onze economie de rechtsstaat behoren te respecteren;

  • het in opspraak zijn vanwege ernstige feiten, zeer nadelig is voor het imago van onze stad.


De raad spreekt uit:

  • het ongepast te vinden dat de president van Shell Nederland B.V. lid is van de Board.


Verzoekt het college:

  • geen subsidie toe te kennen aan de Board zolang een afgezant van Shell hier deel van uitmaakt.En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Fatima Faïd

Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie