Motie Ruil Shell in voor een duurzame toekomst


8 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 september 2022, ter bespreking van de Brief wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening, mevrouw Bruines, inzake Voorgenomen besluit Shell verplaatsen fiscale vestiging naar Verenigd Koninkrijk.

Overwegende, dat:

  • Shell de afgelopen maanden veroordeeld is voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering en berispt voor misleiding en greenwashing;

  • deze zaken in Nederland én internationaal bijzonder veel negatieve publiciteit veroorzaken.


Van mening, dat:

  • het handelen van Shell in deze zaken, zeer schadelijk is voor het imago van de stad;

  • Den Haag zich meer zou moeten richten op de groene energiesector dan op de fossiele industrie omdat daar in de toekomst veel meer behoefte aan zal zijn.


Verzoekte het college:

  • niet krampachtig vast te houden aan een fossiel bedrijf met een twijfelachtige reputatie als Shell en in plaats daarvan duurzame bedrijven te verwelkomen en de ruimte te bieden.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie