Motie Inclu­sieve maat­schap­pe­lijke en crisis­opvang


21 januari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake actieprogramma Queer in Den Haag: veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020-2022 (RIS306190).

Overwegende, dat:

  • Movisie op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek heeft gedaan naar de situatie van dak- en thuisloze queer jongeren in Nederland;
  • in Nederland naar schatting zo’n 900 tot 2000 dak- en thuisloze queer jongeren zijn;
  • dit aantal waarschijnlijk pas het topje van de ijsberg is;
  • deze jongeren vaak te maken hebben met een gezinssituatie waarin geweld, verwaarlozing, psychische problemen of verstoting aan de orde zijn.

Constaterende, dat:

  • de huidige maatschappelijke- en crisisopvang voor deze dak- en thuisloze jongeren niet altijd veilig is en onvoldoende sensitief m.b.t. seksuele en genderdiversiteit;
  • de wethouder in de commissie heeft toegezegd in gesprek te treden met de queervriendelijke opvangvoorziening ‘De Toevlucht’;
  • voordat een opvangvoorziening als ‘De Toevlucht’ gerealiseerd is, trainingen kunnen helpen om deze doelgroep zo goed mogelijk te helpen.

Verzoekt het college:

  • om queer belangenorganisaties trainingen te laten geven aan zorgmedewerkers in de maatschappelijke- en crisisopvang om zo de queer-sensitiviteit te vergroten en daarmee de zorgverlening te verbeteren;
  • terugkoppeling te geven over het te voeren gesprek met de mensen van de queervriendelijke opvangvoorziening ‘De Toevlucht’.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

Lesley Arp

SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, Groep de Mos/HvDH, Islam Democraten, NIDA, Partij van de Eenheid, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, VVD