Schrif­te­lijke vragen Kosteloos jezelf zijn


Indiendatum: 17 mei 2023

Indiener: Isabel Bos (GroenLinks), Janneke Holman (PvdA), Marije Mostert (D66), Lesley Arp (SP), Robin Smit (PvdD), Fatima Faïd (HSP).

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vorig jaar debatteerde de Tweede Kamer meermaals over de ‘Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte’, ook wel de ‘Transgenderwet’ genoemd. Op dit moment staat op 26 juni 2023 een vervolg van dit debat gepland. Na dit debat zal gestemd worden over de wet. De Transgenderwet stelt onder andere voor om af te zien van de verplichte deskundigenverklaring bij het wijzigen van het geslacht op de geboorteakte. Daarnaast wordt de minimumleeftijd waarop deze wijziging gedaan wordt verlaagd naar 16 jaar. De partijen GroenLinks, SP, PvdD, D66 en HSP stellen op de Internationale Dag tegen Homo-, Bi-, Intersekse- en Transfobie (IDAHOBIT) vragen over de belemmeringen die nu bij de gemeente Den Haag bestaan om je geslachtsregistratie aan te passen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Isabel Bos (GroenLinks), Janneke Holman (PvdA), Marije Mostert (D66), Lesley Arp (SP), Robin Smit (PvdD) en Fatima Faïd (HSP) de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat transgenderpersonen een deskundigenverklaring nodig
hebben om het geslacht op hun geboorteakte aan te laten passen, waarbij de kosten kunnen oplopen tot meer dan 300 euro? Hoe beoordeelt het college de verplichting van een deskundigenverklaring voor het wijzigen van de geslachtsregistratie?

2. Kan het college aangeven hoeveel personen het afgelopen jaar bij de gemeente Den Haag een
wijziging hebben laten doorvoeren van de geslachtsregistratie?

3. Is het college in gesprek met belangenorganisaties, vertegenwoordigers van de community
en/of ervaringsdeskundigen over de belemmeringen die de wet en de gemeente nu kent voor het
wijzigen van de geslachtsregistratie?

Het kost in de gemeente Den Haag geen geld om je geslachtsregistratie te laten wijzigen. De enige
kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn de kosten voor het aangetekend retour zenden van documenten. Toch maken mensen die hun geslachtsregistratie willen wijzigen op dit moment kosten, bijvoorbeeld voor een advocaat of voor de verplichte deskundigenverklaring.


4. Heeft de gemeente zicht op de juridische- en zorgkosten die mensen maken wanneer zij hun
geslachtsregistratie willen wijzigen? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten gemiddeld?

5. Als iemand de middelen mist om de geslachtsregistratie aan te passen, heeft de gemeente dan
manieren om aan deze kosten tegemoet te komen? Zo ja, hoe is deze ondersteuning geregeld? Zo nee, waarom niet?

De gemeenten Nijmegen, Rotterdam en Utrecht vergoeden (deels) de bijkomende kosten voor het
wijzigen van de geslachtsregistratie, zoals de kosten voor de deskundigenverklaring en juridische
kosten.


5. Is het college bereid om in navolging op Nijmegen, Rotterdam en Utrecht ook een
tegemoetkoming te regelen voor de kosten die inwoners moeten maken voor het wijzigen van hun
geslachtsregistratie? Zo ja, welke kosten worden hiermee gedekt en op welke wijze wordt deze
vergoeding geregeld?

De nieuwe wijziging van de Transgenderwet regelt onder andere dat de deskundigenverklaring wordt afgeschaft, waardoor deze kosten in de toekomst mogelijk niet meer gemaakt hoeven te worden. Belangenorganisaties zoals het COC , TNN en NNID roepen de Tweede Kamer op om voor de Transgenderwet te stemmen. De organisaties noemen de deskundigenverklaring ‘vernederend en betuttelend’. De wet ligt op dit moment voor in de Tweede Kamer en verwacht wordt dat er
binnenkort over gestemd wordt. De Haagse fracties van GroenLinks, PvdD, SP, PvdA, D66 en HSP
hopen dat de wet wordt aangenomen.


6. Hoe beoordeelt het college de nieuwe Transgenderwet? Is het college het met ons eens dat deze Transgenderwet een belangrijke stap is voor erkenning van de transgender-, non-binaire en intersekse personen in Nederland, en in het bijzonder in Den Haag?

7. Is het college bereid om, net als de gemeente Groningen, de publiekelijke steun van de gemeente Den Haag voor het recht op zelfbeschikking van transpersonen, intersekse personen en non-binaire personen én voor de wijziging van de Transgenderwet aan de Tweede Kamer over te brengen?

Isabel Bos
GroenLinks
Janneke Holman
PvdA
Marije Mostert
D66
Lesley Arp
SP
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Fatima Faïd
HSP

Interessant voor jou

Vervolgvragen Bouwblunders bij buitenruimte Haags Buiten

Lees verder

Schriftelijke vragen Losloopgebieden Centrum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer