Bijdrage Teras­sen­beleid


13 april 2023

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor dit stuk. Mijn fractie was blij om te lezen dat het college ook inziet dat de druk op de openbare ruimte groot is en dat we ervoor moeten waken dat deze niet wordt opgeslokt voor commerciële doeleinden. Want, ja, natuurlijk is het heerlijk om met dit lekkere weer een drankje te kunnen doen op een terras, maar de openbare ruimte is van iedereen, niet alleen voor hen die een betaalde consumptie willen nuttigen. Een rondje wandelen met je hond, of hardlopen, of op een bankje zitten; ook daar moet ruimte voor zijn. Ik vond onlangs op het Instagram account van geschiedkundige vereniging Die Haghe een prachtige afbeelding van het Plein uit 1930, waarop een mooie groenpartij rondom het beeld van Willem van Oranje te zien is. Toen besefte ik me pas dat het geen gegeven is dat het nu vol staat met terrassen. Dat geldt trouwens ook voor de Plaats. Ook het historisch karakter van dit soort locaties moeten we niet uit het oog verliezen.

Ik kan mij aansluiten bij veel vragen van de CU/SGP en GroenLinks, o.a. wat betreft parkeerplaatsterrassen Ook is de Partij voor de Dieren van mening dat er wel iets creatiever kunnen zijn als het gaat om fossiele terrasverwarming. Wij hebben al vaker aangegeven in deze raad dat het opwarmen van de buitenruimte bizarre energieverspilling is.

Ik heb nog een vraag over toegankelijkheid voor de wethouder. Er staan nu ook terrassen aan het Spui, het stukje tussen de Primark en de Hofweg. Dit vergroot de onveilige verkeerssituatie die er al is, om maar even aan te sluiten op de debatten die we hier onlangs al over hebben gevoerd. Zijn deze geoorloofd en hoe groot mogen ze zijn? Is de wethouder het met mij eens dat terrassen op deze locatie gevaarlijke situaties op kunnen leveren? En wordt wel eens samen met ervaringsdeskundigen met bijvoorbeeld een rolstoel, rollator of blindengeleidehond een rondje gemaakt door de hoofdwinkelstructuur om te bezien of de terrassen geen belemmering vormen?