Bijdrage Verkeers­vei­ligheid Vroondaal


13 april 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan zich aansluiten bij de vragen van mijn voorgangers. Dit college heeft zichzelf als ambitie gesteld om geen verkeersdoden meer te hebben in Den Haag. Als er dan een locatie is die bewezen gevaarlijk is, en waar bewoners al jaren aan de bel trekken, dan moet dit worden aangepakt. Inmiddels is de situatie in Vroondaal dermate geëscaleerd dat bewoners het idee hebben dat zij tegen elkaar worden opgezet. Dit is ook niet de eerste keer dat we horen over de slechte communicatie met de gemeente, klachten over het GEM en participatie in het algemeen. De insprekers hebben dit zojuist nog eens dubbel en dwars bevestigd. Voorzitter, de Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente het de bewoners van Vroondaal verschuldigd om terug te gaan naar de tekentafel en dit keer een beter participatietraject te doorlopen.

Wanneer worden de 30 km/u wegen heringericht en kunnen tot die tijd al maatregelen worden genomen zoals snelheidsdrempels, meer interactieve snelheidsborden, bloembakken etc?