Bijdrage Voorstel van het college huis­vesting onderwijs


Commissie samen­leving

13 april 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren richt zich op een gezonde leefomgeving en duurzame schoolgebouwen en pleinen.

In de stukken wordt genoemd dat de achterstanden van schoolgebouwen waar landelijk sprake van is, in Den Haag minder speelt. Doordat wij al lang en regelmatig investeren, staat het scholenbestand er over de hele linie goed voor, citeer ik uit het Programma Onderwijshuisvesting 2023. Goed om te horen natuurlijk, maar betekent dit dan ook dat we er goed voor staan wat betreft de verduurzamingsslag van schoolgebouwen? In het voorstel van het college inzake vaststelling wijzigingen integraal huisvestingsplan onderwijs Den Haag 2020-2030 staat namelijk dat we met de huidige financiële middelen deze doelen niet kunnen behalen.

Ondanks dat ik me bewust ben dat ik een technische vraag stel, ga ik deze toch hier stellen omdat wij eigenlijk al langere tijd in het duister tasten wat betreft het scholenbestand en hoe we ervoor staan qua verduurzaming van deze gebouwen. Kan de wethouder daarom inzichtelijk maken kaart hoeveel van de schoolgebouwen nu zijn verduurzaamd en wat er nog nodig is voor het overige bestand?

In het laatste debat over het IHP noemde de wethouder het ook mooi dat het punt over groen blauwe schoolpleinen altijd weer terugkomt, vandaag voorzitter dan ook opnieuw dit punt. Dat er goed gebruik is gemaakt van de subsidieregelingen voor groenblauwe schoolpleinen en energiebesparende maatregelen wordt duidelijk uit de stukken. Goed om te lezen! Veel voortgezet onderwijs scholen hebben ook versteende schoolpleinen, mijn partij is benieuwd of we ook inzetten op voortgezet onderwijs scholen met de subsidieregeling voor groenblauwe schoolpleinen. En wat is de overweging dat we niet op een proactieve wijze scholen ondersteunen en wijzen op verduurzamingsmaatregelen?