Motie Seksuele eman­ci­patie als aandachtspunt


21 januari 2021


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021, ter bespreking van Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie 2020-2022: Gelijke Kansen & Ambities.

Overwegende, dat:

  • seksuele emancipatie onlosmakelijk verbonden is vrouwenemancipatie;
  • gebrekkige seksuele emancipatie ten grondslag ligt van problemen als loverboys, seksueel misbruik, ongewenste zwangerschap, online exposing en shaming etc.;

Constaterende, dat:

  • seksuele emancipatie nu valt onder zorg vanwege ‘biologische elementen’ zoals zwangerschap, SOA’s etc;
  • kennis over de kracht van seksuele emancipatie zoals seksuele diversiteit, consent, plezier, genot, relaties en relatievormen onmisbaar is voor het maken van betere, weloverwogen keuzes;
  • het element seksuele emancipatie nauwelijks aandacht krijgt in het uitvoeringsprogramma.

Van mening, dat:

  • vrouwenemancipatie nooit volledig kan plaatsvinden zonder seksuele emancipatie.

Verzoekt het college:

  • seksuele emancipatie mee te nemen als aandachtspunt in het uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie en hierover terugkoppeling te geven bij de evaluatie van dit programma;
  • als invulling daarvan o.a. les- en informatiepakketten samen te stellen (voor onder meer leerlingen, docenten, sportclubs, jeugdwerkers) en deze actief aan te bieden in de stad.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PvdA, SP

Tegen

ChristenUnie/SGP, PVV, VVD