Bijdrage Uitkomsten onderzoek de Pier


28 september 2023

Voorzitter,

Stelt u zich eens voor: een pier die niet alleen voor mensen een bestemming heeft, maar ook voor de dieren voor wie de kust een thuis is, of een belangrijke trekroute. Het omgekeerde is helaas ook mogelijk: een pier die de natuur verstoort. Mijn fractie is natuurlijk voor de eerste optie, maar er zijn nog veel vragen. Ik loop er een aantal langs.

Ten eerste, de zeehondenponton. We hebben onze twijfels. Werkt dit concept? En is deze plek wel geschikt voor zeehonden? Wie zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud ervan? De Partij voor de Dieren vindt het afschuwelijk als dit idee wordt omarmd als een soort toeristische attractie, terwijl dierenwelzijn de prioriteit moet zijn. Kan de wethouder erop ingaan hoe het college hiernaar kijkt?

Voorzitter, eenzelfde vraag over natuurinclusiviteit. Kan bijvoorbeeld een rotswand-achtige constructie onder de pier hier werkelijk een bijdrage leveren, en wie zal de financiering en het onderhoud op zich nemen? We mogen niet blind kiezen voor iets omdat het 'leuk klinkt', zonder garanties dat het een succes kan worden. Hoe kijkt het college hiernaar?

Dan, voorzitter, de participatieverslagen wijzen op een zorgelijk punt: een volgebouwde kuststrook verstoort de vluchtroutes van trekvogels. Als vogels dit gebied verder gaan mijden verklein je het leefgebied. Mijn fractie vraagt zich daarom af of het wenselijk en mogelijk is om verder de zee in of hoger te bouwen. Hoe neemt het college dit mee?

Dan nog 3 specifieke vragen aan de wethouder:

  • Wat zijn de mogelijkheden om nu al op noodzakelijk onderhoud te handhaven en verkrotting - tegen te gaan?

  • Gegeven de problemen rondom stikstof, is het realistisch om überhaupt een ontwikkeling op deze locatie te overwegen?

  • En misschien wel de belangrijkste vraag: Hoe voorkomen we dat we instemmen met een nieuw plan, maar dat het uiteindelijk faalt in termen van exploitatie, waardoor de geschiedenis zich herhaalt? Hoe kijkt het college hiernaar?