Bijdrage Cultuur


4 november 2021

Voorzitter,

Vandaag besluiten we niet alleen over het culturele aanbod in onze stad, maar ook over het voortbestaan van culturele instellingen. Deelname aan kunst en cultuur is essentieel. Kunst en cultuur zetten aan het denken, maken emoties los, verbinden en helpen om buiten de gebaande paden te denken. Jong tot oud krijgen daarmee blijvende kansen op het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen talenten. Kunst en cultuur verrijken het leven. Kunst en cultuur heeft onze samenleving hard nodig. Iets wat de Partij voor de Dieren van levensbelang acht.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft haar zorgen over de dreigende culturele kaalslag in Den Haag al eerder uitgesproken. Daarom hebben wij het amendement van de VVD en de PvdA mede ingediend, om instellingen als DDDD, Lonneke van Leth, Degrade, Popdistrict en Drang te kunnen behouden. Hiermee hebben we niet iedereen kunnen redden, zoals Modelo62 en Meyer-Chaffaud en dat doet pijn. Die pijn was de vorige keer ook voelbaar en dan noem ik even de Appel. Voorzitter, dit niet nog een keer.

In de commissie had mijn fractie het al eerder over dat het gehele proces van vaststellen van het beleidskader en het schrijven van de plannen door instellingen tot aan het beoordelen van die plannen door de adviescommissie en de uiteindelijke raadsbehandeling. Een proces vol met emoties, waarover een boek kan worden geschreven, een dansvoorstelling met meeslepende muziek kan worden gemaakt of een theaterstuk. Wellicht een goed idee om dit aan de instellingen over te laten. Maar een punt staat vast dit proces verdient geen Haagse cultuurprijs of Oscar maar een evaluatie.

Tijdens beide termijnen heeft de wethouder meerdere malen aangehaald dat het proces geëvalueerd gaat worden. Nu zit alles nog vers in het geheugen dus wat de Partij voor de Dieren betreft doen we dat dan ook snel. Kan de wethouder al aangeven wanneer die evaluatie gaat plaatsvinden en wanneer we die kunnen verwachten?

Zo zijn veel instellingen die cultuur als middel gebruiken om maatschappelijke effecten te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld mensen middels dans te laten bewegen, een moeilijk onderwerp bespreekbaar te maken door een theaterstuk of dementerende mensen in zorginstellingen prikkelen met kunst. Deze instellingen zijn nu veelal negatief beoordeeld door de adviescommissie. Voor deze projecten is steun nodig, steun die ook buiten het cultuurbudget gevonden kan en moet worden.

Daarom heeft mijn fractie de volgende motie met het verzoek;


  • de mogelijkheid te onderzoeken om een aparte subsidieregeling in te stellen voor kunst en cultuurprojecten waarbij cultuur het middel is maar waar maatschappelijke doelen centraal staan;

  • te onderzoeken of deze regeling aangevuld kan worden met middelen uit de begroting vanuit andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld uit onderwijs en integratie;

  • voor continuïteit, terugkerende projecten voor langere tijd (twee jaar) financiële steun toe te kennen;


Samen ingediend met SP.

Voorzitter, Ik sluit af. Investeren doe je om de samenleving te verbeteren. In Kunst en cultuur investeer je net zoals in beter onderwijs en beter openbaar vervoer. Daarom roep ik de hele raad op om de voorstellen van vandaag die de kunst en cultuursector laten floreren te steunen.