Bijdrage Beleids­kader Cultuur


Raad

7 september 2023

Voorzitter,

het is u wellicht niet ontgaan dat dit onderwerp me aan het hart gaat. Naast de duinen en de zee, is het Haagse cultuurlandschap wat mij betreft het allermooiste aan de stad. Ik wil ook graag de instellingen, de makers en andere creatieveling bedanken voor hun betrokkenheid en de constructieve input die ze hebben geleverd de afgelopen tijd.

Ook hebben de cultuurwoordvoerders in deze raad echt partijoverstijgend met elkaar samengewerkt op een manier die ik meer zou willen zien in deze raad. En veel van onze input is ook echt verwerkt in dit nieuwe MJB. Ik zal niet doen alsof ik me er geen zorgen over maak. Ik heb echt sterke twijfels bij een tendersysteem voor kunst. Ik vind het ook geen goed idee dat de raad geen invloed meer heeft op de uitkomst zodra het besluit van de adviescommissie rond is. Helaas is de motie die ik daar de vorige keer over heb ingediend niet aangenomen. We zullen dus verder moeten met dit plan, want de vraag uit de sector is ook om het kader vast te stellen, zodat zij kunnen beginnen aan hun aanvragen.

Groot struikelblok blijft het budget. Je kan er de donder op zeggen dat met het bedrag dat nu is beoogd voor de kleine en middelgrote instellingen - categorie A en B - tientallen instanties buiten de boot gaan vallen. En een groot deel van wat overblijft, kan waarschijnlijk minder output leveren, omdat we ook niet genoeg besteden aan Fair Pay. Den Haag verdient beter dan dat. De Partij voor de Dieren stelt daarom voor om wel vast de kaders mee te geven, maar nog een stevige poging te doen om meer budget te vinden, zeker nu er nog onderhandelingen plaatsvinden. Ik dien daarom het amendement ‘Cultuurbudget niet definitief’ in.