Bijdrage Vast­stelling Cultuur­visie 2033


Cie samen­leving

16 juni 2023

Voorzitter,

Ik moet u eerlijk vertellen dat ik niet goed weet wat ik met dit stuk aan moet. Het is een prachtig toekomstbeeld, deze visie, maar zeer onrealistisch. En dat maakt mij ongemakkelijk. Onze culturele sector heeft namelijk behoefte aan eerlijkheid en duidelijkheid, niet aan mooie droombeelden.

Het is heel goed om te lezen dat het college zich realiseert waar we zouden móéten staan over tien jaar, en wat de stad eigenlijk nodig heeft, maar wat is dat precies waard als we het niet gaan uitvoeren? Als ik de Visie naast het nieuwe Kunstenplan leg, dat we volgende week bespreken, zie ik al dat we voorlopig niet echt stappen maken om de ambities uit de visie te realiseren. Is het niet eerlijker om een haalbare en realistische visie te presenteren? Wat kan wel? Wat krijgt prioriteit in tijden van schaarste? Waar leggen we de risico’s neer? Graag een reactie van de wethouder. Verder een aantal aandachtspunten:

Middenkader

  • Meest zorgwekkend in deze visie is dat het belang van het middenkader in twijfel wordt gesteld. Zogenoemde ‘hiaten’ hoeven niet te worden opgevuld. Mijn fractie vreest dat dit segment niet goed geborgd wordt, terwijl dit nou juist vaak de verbinding is tussen groot en klein, tussen instituten en de wijk, tussen kunst en educatie. Het zou niet wenselijk zijn als hun taken worden overgenomen door de grote instellingen. Ook de sector spreekt uit dat er juist behoefte is aan een versteviging van het middensegment. Kan de wethouder deze keuze toelichten? En kan de term ‘middensegment’ eens wat beter worden gedefinieerd, want dit lijkt vaak nog anders te worden gebruikt en het verschilt ook nog eens per discipline.


Fair Practice Code

  • De Partij voor de Dieren zou het liefst deze periode de Fair Practice Code invoeren, maar dan moet er wel echt een smak geld bij. Minder geven en meer vragen zou funest zijn voor de sector. Verwacht de wethouder deze periode voldoende geld bij elkaar te krijgen om sectorbreed Fair Practice in te voeren? Is onderzocht wat het langetermijn-effect zou zijn als ‘er dan maar minder voorstellingen gedraaid moeten worden’? Want het gevolg zou kunnen zijn dat juist de kleine instellingen dan nog maar de helft van de output kunnen leveren waarmee de diversiteit van het aanbod ook sterk zal dalen.


Laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen

  • Het language no problem aanbod zou versterkt kunnen worden als subsidieaanvragen niet alleen in het Nederlands kunnen worden aangevraagd. Een grote, internationale stad met veel anderstalige studenten en kunstenaars onwaardig, eigenlijk. Zou het mogelijk zijn om aanvragers hier beter in tegemoet te komen?

  • Hoe kan Amare een meer open uitstraling krijgen en echt een huiskamer voor de stad worden? Ik mis in de Visie nog hoe de volledige potentie van Amare benut kan worden.Graag een reactie.


Ruimte voor makers

  • Wat cynisch dat er met trots wordt gesproken over het informele, alternatieve circuit. Met een aangenomen motie over een vrijplaatsenbeleid, zouden vrijplaatsen ook een plek moeten krijgen in de Cultuurvisie. Vrijplaatsen zijn onmisbaar voor een spannende culturele sector. Kan de wethouder toezeggen dit nog op te nemen?


Popmuziek

  • Ik kreeg een beetje jeuk bij het lezen van termen als ‘sterk popimago’, ‘poppodia rond de GM’, ‘levendige jazzscene’. De vergane glorie van Den Haag Rockstad zit diep bij ons muziekliefhebbers. Waarom komen de Beleidsvoornemens uit de Popnota en de Nachtvisie niet terug in deze overkoepelende Cultuurvisie? En kan de wethouder een stand van zaken geven over de Popnota en de Nachtvisie?