Bijdrage Uitbreiding nood­opvang asiel­zoekers Regu­lusweg


Cie samen­leving

16 juni 2023

Voorzitter,

Seksueel geweld als wapen. Uit onderzoek blijkt dit wapen een bewuste tactiek ten tijde van oorlog. Dit wapen heeft veel impact, niet alleen voor het slachtoffer zelf maar ook de hele familie en de impact wordt vaak overgedragen op generaties. Het is de moeilijkste oorlogsmisdaad om te vervolgen, maar de oorlog in Oekraïne heeft laten zien dat het wel kan.

Iets waar de gemeente niets aan kan doen, maar gezien het internationale gerechtshof in onze stad huist is ons inziens een oproep om meer werk te maken van opsporing en vervolging van seksueel geweld in oorlogstijden wel op zijn plaats.

Slachtoffers maken tijdens de vlucht ook gruweldaden mee, dit brengt hun soms in kwetsbare posities waardoor zij (wederom) bloot worden gesteld aan seksueel geweld. Kan het college toelichten of en hoe zij bij het COA kan aandringen op betere hulp en begeleiding om deze problematiek beter inzichtelijk te maken en aan te pakken?

In Haagse opvanglocaties zijn er slachtoffers van geweld dat onlangs werd toegepast door beveiligers en COA personeel. Door de slachtoffers is inmiddels aangifte gedaan. Herkent het college dit signaal en is het college bekend met de aangiftes?

Ook krijgt onze fractie signalen over discriminatie door COA-personeel en beveiligers, zo ook queer pesterijen kan het college daarop reageren? Bijvoorbeeld dat homoseksuelen niet welkom waren op de locatie. Kan het college aangeven hoe zij zich daarvoor inspant om dit ook in Den Haag speciale queer units te bewerkstelligen?

Bij diverse azc’s zijn er speciale units voor queer personen. Kan het college aangeven hoe zij zich daarvoor inspant om dit ook in Den Haag te bewerkstelligen?