Bijdrage aanbe­steding WMO vervoer


Cie samen­leving

16 juni 2023

De Partij voor de Dieren blijft zich zorgen maken over de invulling van het vervoer. Nog altijd worden de signalen dat het vervoer niet goed gaat er niet minder om. Vanuit werkbezoeken die wij de afgelopen weken hebben gedaan krijgen wij dat ook terug.

Zo ook dat het vrijwillige vervoer ook onder druk staat. Kortom het doelgroepenvervoer valt als een kaartenhuis in elkaar. Kan de wethouder toelichten wat op de korte termijn gedaan wordt om het vervoer op orde te brengen? Kan de wethouder toelichten wanneer zij zich genoodzaakt voelt om ook gebruik te maken van andere aanbieders?