Bijdrage Alweer aantasting Koekamp?


16 juni 2023

Voorzitter,

De afgelopen tijd zijn er veel bomen gekapt en is groen geasfalteerd. Hier ontstonden veel protesten tegen. Maar voorzitter, voor Staatsbosbeheer lijkt dat niet genoeg. Ze wil nog meer bomen kappen. Waarom zegt het college niet tegen Staatsbosbeheer: genoeg is genoeg? Ga jullie kerntaak, om de natuur te beschermen, een keer uitvoeren in plaats van meer bomen te laten verdwijnen. Nu wordt het proces voor de specifieke verklaring van geen bedenkingen gevolgd, maar het college kan de raad daarin ook voorstellen de verklaring te weigeren en zo het groen in Den Haag te beschermen. Gaat de wethouder daarop inzetten? Dan de verlichting, die is sinds de herinrichting enorm toegenomen. Terwijl eerder de afgesloten erf goed kon dienen voor nachtdieren als vleermuizen zijn ze hier nu vogelvrij. Heeft de gemeente Staatsbosbeheer gemaand hier wat aan te doen of heeft de Omgevingsdienst dit gedaan? Het is erg gek dat het fietspad is afgesteld op vleermuizen, maar dat Staatsbosbeheer zelf de vleermuizen verjaagt.