Bijdrage Bellevue


Tweede termijn

16 juni 2023

Voorzitter,

In eerste termijn gaven vele fracties aan dat het proces het vertrouwen in de politiek beschaamd. Er is gekozen voor een gebouw van 165 meter en een ontwikkelaar gaat daarna stampvoeten en krijgt zijn zin. Dit is al erg genoeg, maar de gemeente doet geen enkele poging om uit de impasse te komen, want het college wilde nooit de aanpassing tot 165 meter en dan wordt de wens van de raad niet uitgevoerd. De mogelijkheden om breder te bouwen of minder woningen te realiseren worden niet bekeken en zo komt de wethouder met precies het oude plan weer terug. Alles wat fout is met het gemeentelijke beleid komt zo samen; een beleid dat gericht is op een rijke ontwikkelaar en bewoners in de kou laat.

Voorzitter, daarbij is het proces niet alleen slecht, maar ook niet transparant. Op zo’n belangrijk dossier kiest het college er weer voor om niet aan verslaglegging te doen. Er is daarom voor niemand transparant hoeveel of eigenlijk hoe weinig moeite het college heeft gestopt om te zoeken naar een oplossing. Waarom is een dikkere toren zo snel als onmogelijk bestempeld? En waarom is het WOO-verzoek van bewoners van december nog steeds niet beantwoord?

Wat mijn fractie verder niet begrijpt is waarom het college dit doet? Voor een projectontwikkelaar die niet eens met dit plan gaat bouwen, maar het gewoon gaat gebruiken als onderhandelingstroef. Zo zadelt dit college volgende colleges met de rekening. Waarom niet in elk geval eerst goed zicht hebben op wat de ontwikkelaar wil alvorens in de tunnel te belanden? Waarom niet zoals vorige keer de business case doorrekenen?

Voorzitter, wat ons betreft is het duidelijk dat we dit niet moeten doen. Laten we verstandig beleid gaan maken.