Zorg op maat


De behoefte aan zorg vanuit de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning neemt toe. Dit komt onder andere door een ongezonde leef- en voedselomgeving, hoge prestatie-eisen, de toename van het aantal chronisch zieken en door de vergrijzing. In de zorg zijn problemen ontstaan toen de Rijksoverheid verantwoordelijkheden afschoof op gemeente zonder daar voldoende budget voor te geven.

Den Haag kent 180 verschillende nationaliteiten. Zorgverleners en opvanglocaties houden rekening met de achtergrond, identiteit en levensstijl van gebruikers. Ook zorgt de gemeente voor kwalitatief goede zorg en hulpverlening, liefst door kleinschalige, buurtgerichte organisaties waar zorgmedewerkers fatsoenlijke werkomstandigheden hebben en zorgbestuurders geen topsalaris verdienen. Daarnaast zet Den Haag in op het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen dat is nodig om zwaardere jeugdzorg te voorkomen.

Den Haag heeft veel mensen die zorg nodig hebben en moeten worden opgevangen. We vangen ze kleinschalig op verspreid over Den Haag. We pakken de overconcentratie van zorgdoelgroepen in Escamp en Loosduinen aan. De afgelopen tijd heeft de gemeente flink bezuinigd op de zorg (WMO). Hierdoor komen mensen die aangewezen zijn op zorg in de problemen. Den Haag gaat zorgen dat mensen die hulpmiddelen nodig hebben, zoals een scootmobiel, dit kunnen krijgen. We stellen een gemeentelijke ombudsfunctie in, zodat problemen rond de toekenning door een onafhankelijke partij kunnen worden beoordeeld en opgelost. Ook moet Den Haag zich inzetten om te zorgen dat ziekenhuis Bronovo zoveel mogelijk open blijft.

Het standpunt Zorg op maat is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws