Bijdrage inzake Jaar­rap­portage 2022 WMO


Commissie samen­leving

15 september 2023

voorzitter,

Het zal u niet verbazen als de Partij voor de Dieren start met het doelgroepenvervoer. Want we blijven pleiten voor doelgroepenvervoer waar de menselijke maat voorop staat. Daar bedoelen we mee: ouderen die niet in de kou moeten wachten op het vervoer dat veel te laat komt waardoor zij een half uurtje aanwezig kan zijn bij de activiteit waar diegene zo naar heeft uitgekeken of nog erger de ouderen helemaal in de kou laten staan en niet komen opdagen.

We zijn dan ook zeer teleurgesteld in de handelswijze rondom de vrijwilligers pilot. Het is ons altijd gegaan om het verbeteren van het doelgroepenvervoer en niet of er behoefte is aan een extra vrijwilliger in een bus van Noot. Feit blijft dat en dat wil ik nog maar eens duidelijk maken dat we kennis, kunde en materiaal verloren hebben laten gaan, terwijl de vraag en de behoefte aan vervoer, waarbij de mens voorop staat enorm is. De ouderen zijn in dit geval de dupe. De regen aan klachten blijft ook voortbestaan. Zo leest u ook in het Jaarverslag Cliëntenraad Sociaal Domein, maar ook vanuit het welzijnswerk horen we verhalen dat er veel klachten binnenkomen over het vervoer. Want uiteindelijk wordt er door een tekort aan ritten die door Noot uitgevoerd kunnen worden de problemen weer bij vrijwillige taxidiensten terechtkomen. Zo lieten meerdere oudere consulenten ons al eerder weten tijdens een werkbespreking voor de zomer.

Inmiddels is de aanbesteding van start gegaan. We vragen de wethouder nu dan ook toe te lichten op welke wijze zij de vinger aan de pols gaat houden bij de huidige aanbieder? Op welke wijze gaat zij monitoren of de aanbieder daadwerkelijk iets doet met de klachten?

Dan lezen we in het verslag van de Cliëntenraad Sociaal Domein dat het JIT jongeren niet kan loslaten vanwege de wachtlijsten voor een maatwerkarrangement wonen met begeleiding. Met gevolg dat bij het JIT de wachtlijst ook oploopt. Een veilige woonomgeving voor deze groep is van groot belang. We maken ons daarom zorgen over dit punt .In de reactie van de wethouder wordt er niks genoemd over deze situatie. Kan de wethouder toelichten hoe de situatie nu is?