Preventie als uitgangspunt


Welvaartsziektes, zoals sommige typen diabetes en sommige hart- en vaatziektes, verminderen de kwaliteit van ons leven. Daarnaast veroorzaken ze grote kosten voor ons sociale zorgstelsel. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel. Daarom moet de gemeente een gezonde leefwijze stimuleren en zich inzetten voor een groene, gezonde leefomgeving. Daarnaast zet de gemeente in op gifvrije landbouw en gifvrij drinkwater. Groene schoolpleinen stimuleren jongeren om buiten te spelen. Schoolkantines en gemeentelijke restaurants serveren gezonde, duurzame voeding. Den Haag werkt aan een rookvrije openbare ruimte en aan rookvrije terrassen.

Het standpunt Preventie als uitgangspunt is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur