Schrif­te­lijke vragen Tabak van tabak


Indiendatum: 15 jun. 2023

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In opmars naar een rookvrije generatie in 2040 komt het Rijk per 1 juli 2024 met een verbod op tabakverkoop en de verkoop van e-sigaretten in supermarkten en horeca-inrichtingen1. Omdat er signalen zijn dat winkeliers hun winkel ombouwen naar een zogenaamde ‘shop-in-shop’-constructie waarmee ze de wet omzeilen, is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die dit verbiedt2. Omdat uitwerking van de motie nog uitblijft, heeft de gemeente Utrecht een voorbereidingsbesluit genomen3, waardoor het voor in ieder geval komend jaar verboden is om een nieuwe tabaksspeciaalzaak te openen, waar ook de zogenaamde ‘shop-in-shop’ onder valt. De ChristenUnie/SGP is van mening dat we er alles aan moeten doen om toe te werken naar een rookvrije generatie en daarom stellen overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Kavish Partiman (CDA), Mairan Sewtahal (PvdA), Hera Butt (GroenLinks) en Robin Smit (PvdD) de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het ‘voorbereidingsbesluit Tabakspeciaalzaken 2023’4 van de gemeente Utrecht?

2) Is het college het met de indiener eens dat een verbod op tabakverkoop in supermarkten bijdraagt aan een rookvrije generatie en dat een verbod op nieuwe tabaksspeciaalzaken ook kan helpen om tabaksgebruik onder jongeren te verminderen?

3) Onderschrijft het college de zorgen van de indiener dat de zogenaamde ‘shop-in-shop’- constructie een achterdeur kan zijn om bijvoorbeeld als supermarkt alsnog tabak te verkopen?

4) Heeft het college, net als in Utrecht, signalen dat er bijvoorbeeld supermarkten zijn die overwegen om via een ‘shop-in-shop’-constructie tabak te verkopen of dit al doen?

5) Is het college bereid om, net als in Utrecht, een voorbereidingsbesluit te nemen om nieuwe tabaksspeciaalzaken te voorkomen in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Kavish Partiman
CDA
Mairan Sewtahal
PvdA
Hera Butt
GroenLinks
Robin Smit
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Gratis zonnebrandcrème op het strand

Lees verder

Schriftelijke vragen Illegaal parkeren in het duingebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer