Schrif­te­lijke vragen Tabak van tabak


Indiendatum: 15 jun. 2023

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In opmars naar een rookvrije generatie in 2040 komt het Rijk per 1 juli 2024 met een verbod op tabakverkoop en de verkoop van e-sigaretten in supermarkten en horeca-inrichtingen1. Omdat er signalen zijn dat winkeliers hun winkel ombouwen naar een zogenaamde ‘shop-in-shop’-constructie waarmee ze de wet omzeilen, is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die dit verbiedt2. Omdat uitwerking van de motie nog uitblijft, heeft de gemeente Utrecht een voorbereidingsbesluit genomen3, waardoor het voor in ieder geval komend jaar verboden is om een nieuwe tabaksspeciaalzaak te openen, waar ook de zogenaamde ‘shop-in-shop’ onder valt. De ChristenUnie/SGP is van mening dat we er alles aan moeten doen om toe te werken naar een rookvrije generatie en daarom stellen overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Kavish Partiman (CDA), Mairan Sewtahal (PvdA), Hera Butt (GroenLinks) en Robin Smit (PvdD) de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het ‘voorbereidingsbesluit Tabakspeciaalzaken 2023’4 van de gemeente Utrecht?

2) Is het college het met de indiener eens dat een verbod op tabakverkoop in supermarkten bijdraagt aan een rookvrije generatie en dat een verbod op nieuwe tabaksspeciaalzaken ook kan helpen om tabaksgebruik onder jongeren te verminderen?

3) Onderschrijft het college de zorgen van de indiener dat de zogenaamde ‘shop-in-shop’- constructie een achterdeur kan zijn om bijvoorbeeld als supermarkt alsnog tabak te verkopen?

4) Heeft het college, net als in Utrecht, signalen dat er bijvoorbeeld supermarkten zijn die overwegen om via een ‘shop-in-shop’-constructie tabak te verkopen of dit al doen?

5) Is het college bereid om, net als in Utrecht, een voorbereidingsbesluit te nemen om nieuwe tabaksspeciaalzaken te voorkomen in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Kavish Partiman
CDA
Mairan Sewtahal
PvdA
Hera Butt
GroenLinks
Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 jun. 2023
Antwoorddatum: 29 aug. 2023

De raadsleden de dames Klokkenburg-Reedeker en Butt en de heren Partiman, Sewtahal en Smit hebben op 15 juni 2023 een brief met daarin vijf vragen inzake tabak van tabak aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In opmars naar een rookvrije generatie in 2040 komt het Rijk per 1 juli 2024 met een verbod op tabakverkoop en de verkoop van e-sigaretten in supermarkten en horeca-inrichtingen. Omdat er signalen zijn dat winkeliers hun winkel ombouwen naar een zogenaamde ‘shop-in-shop’-constructie waarmee ze de wet omzeilen, is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die dit verbiedt. Omdat uitwerking van de motie nog uitblijft, heeft de gemeente Utrecht een voorbereidingsbesluit genomen, waardoor het voor in ieder geval komend jaar verboden is om een nieuwe tabaksspeciaalzaak te openen, waar ook de zogenaamde ‘shop-in-shop’ onder valt.

1. Is het college bekend met het ‘voorbereidingsbesluit Tabakspeciaalzaken 2023’ van de gemeente Utrecht?

Ja, het college is bekend met het voorbereidingsbesluit.

2. Is het college het met de indiener eens dat een verbod op tabakverkoop in supermarkten bijdraagt aan een rookvrije generatie en dat een verbod op nieuwe tabaksspeciaalzaken ook kan helpen om tabaksgebruik onder jongeren te verminderen?

Het college is het ermee eens dat minder verkooppunten en een mindere beschikbaarheid van tabak en tabaksproducten kan helpen om tabaksgebruik onder jongeren te verminderen en bijdraagt aan een rookvrije generatie.

3. Onderschrijft het college de zorgen van de indiener dat de zogenaamde ‘shop-in-shop’- constructie een achterdeur kan zijn om bijvoorbeeld als supermarkt alsnog tabak te verkopen?

Ja, het college onderschrijft de zorgen over dit soort constructies met betrekking tot de verkoop van tabak.

4. Heeft het college, net als in Utrecht, signalen dat er bijvoorbeeld supermarkten zijn die overwegen om via een ‘shop-in-shop’-constructie tabak te verkopen of dit al doen?

Het college heeft recent signalen ontvangen dat ook in Den Haag dit soort constructies worden ingezet om tabak te kunnen verkopen. Deze ontwikkeling is ongewenst, zeker in aanloop naar een Rookvrije Generatie in 2030.

5. Is het college bereid om, net als in Utrecht, een voorbereidingsbesluit te nemen om nieuwe tabaksspeciaalzaken te voorkomen in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Naar aanleiding van de ontvangen signalen onderzoekt het college mogelijke stappen, zoals een voorbereidingsbesluit, om nieuwe tabaksspeciaalzaken te voorkomen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Gratis zonnebrandcrème op het strand

Lees verder

Schriftelijke vragen Illegaal parkeren in het duingebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer